Писмо, необходимо при интервю за NINo номер като доказателство за адрес

Едно писмо което минава при интервю за NINo номер като доказателство за адрес.

Указания за написване на писмото:

Писмото се пише от името на предоставящия жилището, той потвърждава, че новодошлият живее на неговия адрес от определена дата нататък. За краткост в образеца сме нарекли новодошлия – “наемател”. За Джобцентъра няма значение дали се плаща наем или не. Ако зададат този въпрос, е добре да се казва истината, но ако се плаща наем, е възможно да попитат за квитанции за плащан наем. Няма проблем, ако се каже, че сте приютили приятеля или роднината си, докато се устрои.

Ако имате възможност, представете писмото в печатен вариант, защото ще бъде по-лесно на служителите в Джобцентъра да го разчетат. Ако нямате такава възможност, го напишете на ръка, най-добре – с печатни букви. Всички думи в скобите трябва да се заличат или ако писмото се пише на ръка, да не се пишат. Трябва да изберете дали ще опишете новодошлият като приятел или роднина и да заличите излишното в писмото. Заличете и редовете, обозначени с точки, те са, за да ви посочат къде да напишете вашите данни. Не забравяйте да подпишете писмото.

To whom may concern

………………….[Дата на писмото]

 

RE: Proof of address

 

Dear Sir/Madam,

This letter is to confirm that my friend[приятел]/relative[ роднина] [избирате едно от двете да оставите на английски]  ……………………..[имената на наемателя], date of birth………… [дата/месец/година на раждане на наемателя] has been living  with me …….[ имената на предоставящия жилището],  at my address…………….[адреса, на който живеете] since….. [датата, на която наемателят се е преместил да живее на вашия адрес]

 

Sincerely,

 

…………………………[подпис на хазяина],

[Телефон за връзка с хазяина]

6 Comments to “Писмо, необходимо при интервю за NINo номер като доказателство за адрес”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *