Подаване на иск за компенсация при трудова злополука след изтичане на крайния срок

Крайният срок за подаване на иск за компенсация при трудови злополуки е от 3 години и той е определен със закон. Но все пак всяко нещо имате своите изключения, така че ако подадете иск след като е изтекъл крайният срок, той може да бъде одобрен от съда.

Решаващ фактор, който може да ви спечели одобрението на иска след като са минали 3 години, например е когато се е образувало заболяване, което не е било открито през периода. Такива случаи и са когато човек се разболява от тежка болест с латентен период на развитие, в следствие на това, че е работил продължително с вредни химични вещества или е бил изложен на тях, в това число влизат някои строителни материали и препарати за почистване. В такива случаи срокът от 3 години започва да тече от датата, на която ви е поставена диагнозата и искът може да бъде отправен по всяко време.

Ако ищецът почине в срок от тези 3 години, близките му могат да подадат иск, като срокът за това е нови 3 години, от датата на смъртта.

В случай, че лицето страда от психично заболяване, периодът от 3 години за подаването на иск започва от момента, в който то престава да се води като психично болно и му се възстанови правната и съдебна отговорност.

За да разберете дали във вашия случай можете да подадете иск за компенсация след изтичане на крайния срок, най-добре се консултирайте с адвокат или друг професионалист.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *