Получаване на препоръки от бивш работодател

1Когато кандидатствате за определена длъжност не е задължително да представите препоръка от бивш работодател заедно с другите документи, но препоръката винаги ви нарежда едни гърди напред пред останалите кандидати, особено ако тя е повече от добра.

Ако искате да подкрепите кандидатурата си с препоръки, те трябва да са точни и верни. Ако сте получили лоши препоръки от бившия си работодател, вие имате правото да ги откажете и да не ги представяте.

Имайте предвид, че бившите ви работодатели не са длъжни да ви дават препоръки, освен ако нямате писмено споразумение за това или сте работили във финансова или бизнес сфера.

Когато ви дава препоръка, бившият ви работодател трябва да бъде обективен и честен, да не преувеличава или омаломощава вашите умения и постижения в работата. Ако работодателят не може да ви даде блестяща или поне добра препоръка, той може да напише в нея само на каква позиция сте работили при него и какво заплащане сте получавали, без да изразява лично мнение за вас.

Има случаи, в които препоръката може да не ви бъде връчена лично, а да бъде изпратена директно на съответния работодател. В такъв случай, ако искате да я видите, може да помолите за копие, но това се изисква само от настоящия работодател, не и от бившия.

Лоши препоръки

Ако сте получили лоши препоръки и смятате, че това е незаслужено, може да отнесете въпроса до съда. На делото бившият ви работодател трябва да докаже, защо смята, че заслужавате лоши препоръки, а вие пък ще трябва да докажете обратното. Ако доказателствата на работодателя са фалшиви и неверни ще трябва да докажете и това.

Ако заради получени лоши препоръчки сте изпуснали възможност за работа имате право  да поискате и обезщетение.

За помощ и съвет при подобни проблеми  можете да се обърнете към Citizens Advice.

Случаи на дискриминация 

Ако смятате, че сте получили лоши препоръки защото ви дискриминират по някакъв начин, тогава отново може да отнесете случая си до съда.

Право да заведете дело срещу бивш работодател имате и в случаи, когато по договор трябва да получите препоръка след приключване на работа във фирмата, но такава не ви се дава или когато са ви уволнили неправомерно, защото сте поискали препоръки преди да предупредите, че ще напуснете работа.

Ако вашият случай е такъв или подобен и търсите помощ, отново може да се свържете със Citizens Adviceкакто и с ACAS на номер 08457 47 47 47.

9 Comments to “Получаване на препоръки от бивш работодател”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *