Помощ и съвети за това как да подобрите своята автобиография

На почти всеки от нас му се е налагало да напише своята автобиография и да кандидатства с нея по обяви за работа, просто защото в даден момент от живота ни се налага да работим за да преживяваме. Въпросът не е обаче в това какво ще напишете в автобиографията си, а как! Всеки сам по себе си има различно образование, квалификации, трудов стаж и т.н., но не само това са факторите, които имат значение при кандидатстването за определена позиция. От особена важност е да сте подредили и написали добре автобиографията си, за да може да се отличи от останалите и да впечатли работодателите.

Какво точно представлява автобиографията?

Автобиографията, или наричана още CV, представлява документ за бързо разглеждане на данните и уменията на определен кандидат за работа от работодател. Винаги когато изпращате автобиография по дадена обява за работа е добре да я подкрепите и с мотивационно писмо, в което да обясните защо вие сте подходящ кандидат за позицията и с какви по-специални умения имате, за да предпочетат точно вас.

Винаги когато в дадена компания се обяви свободна позиция и се търси човек за нея, се прави спецификация за качествата и уменията, които се изискват от кандидатите. Чрез получените автобиографии, работодателят следва изискванията и отсейва само кандидатите, които отговарят на тях и след това ги поканва на интервю, което може да се проведе лично от него или от упълномощено за целта лице.

Писане на автобиография

Писането на CV не е трудна задача, но е важно да е написана добре, за да впечатли работодателя още в първите 10-15 секунди след започване на прочита, а това вече е трудна задача. Това значи, че трябва да изтъкнете главните си умения, които са подходящи за позицията и да се опитате да се продадете по-възможно най-добрия начин. Никога не пишете дълга и подробна автобиография, просто се старайте да е кратка, ясна и не по-обемна от една страница голям формат. Ако имате прекалено много квалификации и умения, не се страхувайте да ги изтъкнете, дори и да надвишите лимита от една страница. Ако сте решили да напишете и мотивационно писмо, то също трябва да е ясно и в стегнат вид. Ако пишете CV-то си на компютър е препоръчително да използвате шрифт “Arial” 11 или 12pt. След като свършите с писането проверете поне два пъти за грешки или изпусната информация.

При писане на вашето CV не забравяйте някои неща:

  • Стегнатост;
  • Яснота и точност;
  • Примамливост.
  • Старайте се да изпратите и мотивационно писмо заедно с автобиографията си.
  • Напишете CV-то и мотивационното писмо, така, че да покажете решителност и позитивизъм.
  • Ако не ви поканят на интервю винаги искайте отзив от работодателите, за да знаете къде грешите и да поправите грешките си за в бъдеще.

Ако желаете помощ при изработването на автобиография, можете да ползвате нашата услуга: “Съставяне на трудова автобиография – CV”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *