Правата ви при съкращение

Когато вашият работодател иска да съкрати работната сила, той избира един или няколко човека, които трябва да бъдат съкратени. Ако вие сте сред избраните, имате право на няколко основни неща и те включват заплащане на обезщетение, период на предизвестие, консултация с вашият работодател, опция да ви настанят на различна работа, отпуск, за да си намерите нова работа.

За да бъдете съкратен, това трябва да стане по честен начин, например на базата на вашето ниво на опит или възможност да вършите работата си.

Вашият работодател няма право да ви съкрати на база възраст, пол, медицинско състояние (недъг или бременност).

За да ви съкрати, вашият управител трябва да го направи по обективни причини. Обикновено хората, които биват съкратени са:

 • тези, които са наети последно
 • желаещи (да бъдат съкратени)
 • съкратени, на базата на дисциплина
 • оценки на персонала, умения, квалификация и опит

Може да бъдете съкратени и поради причината, че работате, която вършите вече няма да се извършва в дадената фирма. Например при затваряне на цяла част от фирмата, целия персонал, който работи в тази част вече няма да е нужен на управителя.

В някои случаи управителят може да ви предложи различна позиция, ако има свободна такава.

Понякга може да бъдете помолени да подадете наново документи за позицията, на която работите в момента. Така управителят избира по-лесно екип. Ако не подадете или вашата апликация не е успешна, вие все още ще имате работа, докато позицията ви не стане излишна.

Нечестна селекция

Ако бъдете избран за съкращение по следните причини, селекцията спрямо вас ще се брои като нечестна. Това са селекции на база:

 • пол
 • брачен статут
 • сексуална ориентация
 • раса
 • недъг
 • религия, вярвания
 • възраст
 • членство или липсата на членство в даден търговски съюз
 • здравословни и безопасни дейности
 • как работите – например ако работите на непълно работно време или сте с фиксиран срок на договора
 • отпуск по майчинство, раждане или бременност
 • отпуск по бащинство
 • ако упражнявате законните си права
 • подаване на сигнали, например оповестяване на нередностите на работодателя ви
 • участие в законно индустриално действие с продължителност 12 седмици или по-малко
 • предприемане на действия за здравето и безопасността
 • попечител сте на пенсионната схема на компанията

ако мислите, че сте неправилно избран за съкращение,можете да пишете до вашият управител. В някои случаи може да стигнете и до съда.

Ако сам се предложите за съкращаване, все пак вашият управител решава дали да ви съкрати. Управителят не може да предложи на определени групи от хора да предложат сами себе си за съкращаване, например ако те подлежат на ранно пенсиониране.

Ако сте стажант и се притеснявате да не ви съкратят, трябва да говорите с вашият управител. Вашият доставчик на стажантската програма или National Apprenticeship Service би трябвало да са способни да намерят друго място, на което да продължите стажа си.

Заплащане на обезщетение

Имате право на обезщетение, ако работите като наето лице (служител, employee) и сте работили за този работодател за 2 и повече години. Ако отговаряте на тези условия, вие ще получите:

 • половината седмично заплащане за всяка една пълна година, която сте работили на възраст под 22 години
 • едноседмично заплащане за всяка пълна година ако сте между 22 и 41 години
 • една и половина седмична заплата за всяка пълна година, на която сте навършили 41 години

Дължината на услугата е с таван 20 години.

Ако останете без работа на или след 6 април 2017 година, вашето седмично заплащане е с таван 489 паунда, а максималното, което можете да вземете, е 14 670 паунда. Ако са ви съкратили по-рано от 6 април 2017, тези сума ще са по-малки. Можете да изчислите колко ще бъде размера на обезщетението ви тук.

Обезщетение под 30 000 паунда е без данък.

Вашият работодател ще приспадне данъчните и осигурителни вноски от всички заплати или ваканционни плащания, които ви дължи.

Изключения

Нямате право на обезщетение, ако работодателят ви предложи да останете на работа или ако ви предложи подходяща алтернативна работа, която вие сте отказали без да имате причина за това.

15 Comments to “Правата ви при съкращение”

 1. In one Swiss study 71 menopausal women who were given a sage preparation daily for eight weeks were found to have a lower incidence of flushes which were also less severe if they did happen cheapest cialis online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *