Правата ви при уволнение от работа

Когато вашият работодател повече няма нужда от вашите услуги, той ви освобождава от работа. Това не винаги трябва да е придружено от предварително предизвестие.

Ако сте уволнен от работа, вашият работодател трябва да ви покаже, че има основателна причина за това и че е действал според създалите се обстоятелства. Също така работодателят ви трябва да бъде обективен – например да не изтъква като причина за вашето уволнение нещо, което позволява другите служители да правят, а също така той трябва да е изследвал ситуацията преди да ви уволни, например ако срещу вас има подадено оплакване.

Ако сте служител, който работи почасово или с фиксиран срок на договора, не може да бъдете третиран като служител с по-малко права от останалите.

 1. Период на предизвестие

Трябва да ви бъде дадено предизвестие с минимален срок – срока отбелязан в договора ви или срока, какъвто е по закон, обикновено се дава този срок, който е по-дълъг.

В някои ситуации може да бъдете отстранен от работа незабавно, например за насилие.

Получаване на писмено известие за уволнение

Имате право да поискате в писмено обяснение от вашият работодател за причините, поради които ви освобождава от работа, ако сте служител и имате 2 пълни години на работното си място. Вашият работодател има срок от 14 дни, за да ви предостави писменото обяснение.

Ако сте в майчинство и в този период ви уволнят от работа, вашият работодател трябва също да ви представи писмено обяснение за причините. Ще го получите, дори и да не сте искали такова и независимо от колко време работите за този работодател.

 1. Причини за уволняване

В определени ситуации работодателят ви уволнява справедливо.

Една от тях е, че не вършите работата си правилно. Може да не можете да вършите работата си, например ако:

 • не сте успели да се справите с нововъведения – нова компютърна система или друго;
 • не се спогаждате с колегите си

Преди да предприеме каквото и да е действие, вашият работодател трябва да:

 • спази дисциплинарните процедури – да ви предупреди, че работата ви не е задоволителна
 • да ви даде шанс да я подобрите – чрез тренинг.

Болнични

Може да бъдете уволнен, ако често вземате болнични или болестта ви изисква да отсъствате от работа за дълго време и поради тази причина не можете да вършите работата си. Преди да предприеме каквито и да било действия, работодателят ви трябва да:

 • потърси начини да ви подкрепи, например да провери дали работата ви не застрашава здравето ви и поради тази причина вземате болнични често;
 • да ви даде подходящ период от време, в който да можете да оздравеете.

Ако страдате от недъг (което може да включва дълготраен болничен), вашият работодател е длъжен да ви предостави среда, която да изравнява вашите възможности с тези на останалите. Например да установи специални работни часове за вас или да ви предостави достъп до всяко едно място, където имат достъпи останалите ви колеги.

Уволнение на база недъг на служителят, може да се разгледа като незаконна дискриминация.

Съкращаване от работа

Съкращаването от работа е вид уволнение и в повечето случаи е справедливо освобождаване от работа. Ако причината, поради която сте избрани за съкращаване е несправедлива, то вие сте „уволнен несправедливо“.

Уволнение заради груби нарушения

Може да сте уволнен заради грубо нарушение, без вашият работодател да се налага да преминава през всички законови разпоредби. Това се случва например, ако проявите насилие спрямо колегите си, срещу клиенти или срещу собствеността на фирмата.

Работодателят ви трябва да разследва обстоятелствата преди да предприеме действия, дори и в случаите на груби нарушения.

Уволнение поради законово ограничение

Може да ви уволнят и в случай, че това да продължите да работите ще наруши закона – например, ако сте шофьор в транспортна фирма и загубите свидетелството си за управление на МПС.

Уволнение при невъзможност да работите

Може да ви уволнят и при невъзможност да работите, но справедливо. Има се предвид случаи в които, например, работите във фабрика, която изгаря в следствие на пожар и не е възможно да се работи повече там.

Уволнение поради съществена причина

Това може да бъде в случай, че безпричинни откажете да приемете реорганизация в компанията, която ви поставя в различна работна позиция или сте изпратени в затвор.

 1. Несправедливо и конструктивно уволнение

В определени случаи, може да предприемете законови действия, ако сте уволнени.

Несправедливо уволнение

Уволнението ви може да е несправедливо, ако вашият работодател няма добра причина за това или следва официалния дисциплинарен процес или процес за уволняване на компанията (или законоустановената минимална процедура за уволнение в Северна Ирландия).

Ситуации, в които сте уволнен несправедливо включват:

 • ако сте помолили за гъвкаво работно време, вследствие на което сте уволнен
 • са ви отказани права на работното място – например кратка почивка
 • ако са ви назначили наново и са ви дали правилен период на предупреждение за уволнение
 • ако членувате в сдружение
 • взели сте участие в правни действия, което е продължило до 12 седмици
 • имали сте необходимост от време, за да присъствате на съдебно заседание
 • подали сте документи за отпуск по майчинство, бащинство или осиновяване
 • използвали сте своя отпуск по майчинство, бащинство или осиновяване, на които имате право
 • опитали сте да упражните правото си да получавате Working Tax Credits
 • били сте обект на клюки на работното място
 • били сте принудени да се пенсионирате (compulsory retirement)

принуждаването да се пенсионирате не е позволено, освен ако работодателят ви няма обективни причини да го направи.

Конструктивно уволнение

Конструктивното уволнение е когато сте помолени да напуснете работа срещу волята ви и по волята на работодателя ви. Причините да напуснете работа трябва да са сериозни, например ако не са ви платили или внезапно ви понижават в длъжност без причина, карат ви да приемете безпричинни промени в начина ви на работа – например да работите нощни смени, а договора ви е за работа само през деня, позволява се на останалите колеги да ви тормозят.

Нарушенията по договора ви от страна на работодателя може да бъдат единичен сериозен инцидент или серия от инциденти. Вие, като служител, трябва да се опитате да ограничите и дори решите проблема, като говорите за него с работодателя, за да го решите.

Ако попаднете в случай на конструктивно уволнение, трябва да напуснете работа незабавно, тъй като в противен случай вашият работодател може приеме, че сте съгласни с неговата гледна точка и сте приели новите условия на работа.

 1. Какво да направите ако ви уволнят?

Ако ситуацията при вас е такава, можете да получите помощ от трета страна, чрез решение на проблема чрез медиация, помирение и арбитраж. Също така можете да говорите с представител на вашето работно сдружение, ако сте член на такова.

Трибунали

Ако не сте намерили решение с вашият работодател, можете да се обърнете към трибунала (Employment tribunal, industrial tribunal в Северна Ирландия).

Квалификационен период на обжалване на несправедливо уволнение

Трябва да сте работили за своя работодател за минимален период от време, преди да имате право да се квалифицирате за обжалване на несправедливо уволнение. Ако сте класифициран като „служител“, този период е 2 години, ако сте започнали работа на или след 6 април 2012 година, и една година, ако сте започнали работа преди това.

За Северна Ирландия периода за всички е една година.

Ако сте уволнен от 25 юни 2013 заради вашите политически мнения или принадлежност, автоматично придобивате незабавно правото да се оплачете в employment tribunal.

18 Comments to “Правата ви при уволнение от работа”

 1. Скоростроительные здания: прибыль для бизнеса в каждом элементе!
  В современной сфере, где минуты – капитал, строения быстрого монтажа стали реальным спасением для экономической сферы. Эти новаторские строения комбинируют в себе устойчивость, экономическую эффективность и молниеносную установку, что придает им способность первоклассным вариантом для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые конструкции недорого[/url]
  1. Ускоренная установка: Секунды – определяющие финансовые ресурсы в предпринимательстве, и скоростроительные конструкции позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это особенно востребовано в ситуациях, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Экономичность: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, расходы на скоростройки часто бывает менее, по сопоставлению с традиционными строительными задачами. Это позволяет сэкономить средства и достичь большей доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru/[/url]
  В заключение, моментальные сооружения – это отличное решение для бизнес-проектов. Они объединяют в себе быстрое строительство, финансовую эффективность и надежность, что придает им способность идеальным выбором для предпринимательских начинаний, ориентированных на оперативный бизнес-старт и получать деньги. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, выбрав быстровозводимые здания для вашей будущей задачи!

 2. Быстро возводимые здания: финансовая выгода в каждом кирпиче!
  В нынешней эпохе, где часы – финансовые ресурсы, объекты быстрого возвода стали настоящим выходом для предпринимательства. Эти современные объекты объединяют в себе твердость, финансовую эффективность и мгновенную сборку, что придает им способность идеальным выбором для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Металлоконструкции здания под ключ[/url]
  1. Ускоренная установка: Время – это самый важный ресурс в предпринимательстве, и здания с высокой скоростью строительства обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это значительно ценится в моменты, когда важно быстро начать вести бизнес и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Экономичность: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, экономические затраты на моментальные строения часто оказывается ниже, чем у традиционных строительных проектов. Это позволяет сократить затраты и достичь большей доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://scholding.ru/[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это оптимальное решение для проектов любого масштаба. Они обладают быстроту возведения, эффективное использование ресурсов и долговечность, что обуславливает их идеальным выбором для фирм, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и гарантировать прибыль. Не упустите возможность сэкономить время и средства, превосходные экспресс-конструкции для ваших будущих проектов!

 3. Скорозагружаемые здания: прибыль для бизнеса в каждой детали!
  В сегодняшнем обществе, где секунды – доллары, быстровозводимые здания стали реальным спасением для фирм. Эти современные объекты объединяют в себе твердость, экономичность и быстроту установки, что делает их лучшим выбором для бизнес-проектов разных масштабов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Срочное строительство: Часы – ключевой момент в финансовой сфере, и экспресс-сооружения обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это особенно востребовано в сценариях, когда актуально быстро начать вести дело и начать получать доход.
  2. Финансовая эффективность: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, стоимость быстровозводимых зданий часто снижается, по отношению к обычным строительным проектам. Это позволяет сократить затраты и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, экспресс-конструкции – это оптимальное решение для бизнес-мероприятий. Они комбинируют в себе молниеносную установку, бюджетность и устойчивость, что сделало их оптимальным решением для предпринимателей, готовых к мгновенному началу бизнеса и получать прибыль. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, идеальные сооружения быстрого монтажа для вашего следующего начинания!

 4. Экспресс-строения здания: коммерческий результат в каждой части!
  В современной реальности, где моменты – финансы, объекты быстрого возвода стали решением по сути для бизнеса. Эти современные сооружения обладают высокую прочность, финансовую экономию и быстрое строительство, что дает им возможность идеальным выбором для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Быстрота монтажа: Секунды – определяющие финансовые ресурсы в предпринимательстве, и объекты быстрого монтажа обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это высоко оценивается в случаях, когда актуально быстро начать вести дело и начать получать прибыль.
  2. Финансовая выгода: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, стоимость быстровозводимых зданий часто снижается, по отношению к обычным строительным проектам. Это способствует сбережению денежных ресурсов и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://scholding.ru/[/url]
  В заключение, объекты быстрого возвода – это великолепное решение для коммерческих проектов. Они комбинируют в себе молниеносную установку, эффективное использование ресурсов и высокую прочность, что позволяет им идеальным выбором для деловых лиц, готовых к мгновенному началу бизнеса и получать прибыль. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, превосходные экспресс-конструкции для вашего следующего проекта!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *