Правата ви при уволнение от работа

Когато вашият работодател повече няма нужда от вашите услуги, той ви освобождава от работа. Това не винаги трябва да е придружено от предварително предизвестие.

Ако сте уволнен от работа, вашият работодател трябва да ви покаже, че има основателна причина за това и че е действал според създалите се обстоятелства. Също така работодателят ви трябва да бъде обективен – например да не изтъква като причина за вашето уволнение нещо, което позволява другите служители да правят, а също така той трябва да е изследвал ситуацията преди да ви уволни, например ако срещу вас има подадено оплакване.

Ако сте служител, който работи почасово или с фиксиран срок на договора, не може да бъдете третиран като служител с по-малко права от останалите.

 1. Период на предизвестие

Трябва да ви бъде дадено предизвестие с минимален срок – срока отбелязан в договора ви или срока, какъвто е по закон, обикновено се дава този срок, който е по-дълъг.

В някои ситуации може да бъдете отстранен от работа незабавно, например за насилие.

Получаване на писмено известие за уволнение

Имате право да поискате в писмено обяснение от вашият работодател за причините, поради които ви освобождава от работа, ако сте служител и имате 2 пълни години на работното си място. Вашият работодател има срок от 14 дни, за да ви предостави писменото обяснение.

Ако сте в майчинство и в този период ви уволнят от работа, вашият работодател трябва също да ви представи писмено обяснение за причините. Ще го получите, дори и да не сте искали такова и независимо от колко време работите за този работодател.

 1. Причини за уволняване

В определени ситуации работодателят ви уволнява справедливо.

Една от тях е, че не вършите работата си правилно. Може да не можете да вършите работата си, например ако:

 • не сте успели да се справите с нововъведения – нова компютърна система или друго;
 • не се спогаждате с колегите си

Преди да предприеме каквото и да е действие, вашият работодател трябва да:

 • спази дисциплинарните процедури – да ви предупреди, че работата ви не е задоволителна
 • да ви даде шанс да я подобрите – чрез тренинг.

Болнични

Може да бъдете уволнен, ако често вземате болнични или болестта ви изисква да отсъствате от работа за дълго време и поради тази причина не можете да вършите работата си. Преди да предприеме каквито и да било действия, работодателят ви трябва да:

 • потърси начини да ви подкрепи, например да провери дали работата ви не застрашава здравето ви и поради тази причина вземате болнични често;
 • да ви даде подходящ период от време, в който да можете да оздравеете.

Ако страдате от недъг (което може да включва дълготраен болничен), вашият работодател е длъжен да ви предостави среда, която да изравнява вашите възможности с тези на останалите. Например да установи специални работни часове за вас или да ви предостави достъп до всяко едно място, където имат достъпи останалите ви колеги.

Уволнение на база недъг на служителят, може да се разгледа като незаконна дискриминация.

Съкращаване от работа

Съкращаването от работа е вид уволнение и в повечето случаи е справедливо освобождаване от работа. Ако причината, поради която сте избрани за съкращаване е несправедлива, то вие сте „уволнен несправедливо“.

Уволнение заради груби нарушения

Може да сте уволнен заради грубо нарушение, без вашият работодател да се налага да преминава през всички законови разпоредби. Това се случва например, ако проявите насилие спрямо колегите си, срещу клиенти или срещу собствеността на фирмата.

Работодателят ви трябва да разследва обстоятелствата преди да предприеме действия, дори и в случаите на груби нарушения.

Уволнение поради законово ограничение

Може да ви уволнят и в случай, че това да продължите да работите ще наруши закона – например, ако сте шофьор в транспортна фирма и загубите свидетелството си за управление на МПС.

Уволнение при невъзможност да работите

Може да ви уволнят и при невъзможност да работите, но справедливо. Има се предвид случаи в които, например, работите във фабрика, която изгаря в следствие на пожар и не е възможно да се работи повече там.

Уволнение поради съществена причина

Това може да бъде в случай, че безпричинни откажете да приемете реорганизация в компанията, която ви поставя в различна работна позиция или сте изпратени в затвор.

 1. Несправедливо и конструктивно уволнение

В определени случаи, може да предприемете законови действия, ако сте уволнени.

Несправедливо уволнение

Уволнението ви може да е несправедливо, ако вашият работодател няма добра причина за това или следва официалния дисциплинарен процес или процес за уволняване на компанията (или законоустановената минимална процедура за уволнение в Северна Ирландия).

Ситуации, в които сте уволнен несправедливо включват:

 • ако сте помолили за гъвкаво работно време, вследствие на което сте уволнен
 • са ви отказани права на работното място – например кратка почивка
 • ако са ви назначили наново и са ви дали правилен период на предупреждение за уволнение
 • ако членувате в сдружение
 • взели сте участие в правни действия, което е продължило до 12 седмици
 • имали сте необходимост от време, за да присъствате на съдебно заседание
 • подали сте документи за отпуск по майчинство, бащинство или осиновяване
 • използвали сте своя отпуск по майчинство, бащинство или осиновяване, на които имате право
 • опитали сте да упражните правото си да получавате Working Tax Credits
 • били сте обект на клюки на работното място
 • били сте принудени да се пенсионирате (compulsory retirement)

принуждаването да се пенсионирате не е позволено, освен ако работодателят ви няма обективни причини да го направи.

Конструктивно уволнение

Конструктивното уволнение е когато сте помолени да напуснете работа срещу волята ви и по волята на работодателя ви. Причините да напуснете работа трябва да са сериозни, например ако не са ви платили или внезапно ви понижават в длъжност без причина, карат ви да приемете безпричинни промени в начина ви на работа – например да работите нощни смени, а договора ви е за работа само през деня, позволява се на останалите колеги да ви тормозят.

Нарушенията по договора ви от страна на работодателя може да бъдат единичен сериозен инцидент или серия от инциденти. Вие, като служител, трябва да се опитате да ограничите и дори решите проблема, като говорите за него с работодателя, за да го решите.

Ако попаднете в случай на конструктивно уволнение, трябва да напуснете работа незабавно, тъй като в противен случай вашият работодател може приеме, че сте съгласни с неговата гледна точка и сте приели новите условия на работа.

 1. Какво да направите ако ви уволнят?

Ако ситуацията при вас е такава, можете да получите помощ от трета страна, чрез решение на проблема чрез медиация, помирение и арбитраж. Също така можете да говорите с представител на вашето работно сдружение, ако сте член на такова.

Трибунали

Ако не сте намерили решение с вашият работодател, можете да се обърнете към трибунала (Employment tribunal, industrial tribunal в Северна Ирландия).

Квалификационен период на обжалване на несправедливо уволнение

Трябва да сте работили за своя работодател за минимален период от време, преди да имате право да се квалифицирате за обжалване на несправедливо уволнение. Ако сте класифициран като „служител“, този период е 2 години, ако сте започнали работа на или след 6 април 2012 година, и една година, ако сте започнали работа преди това.

За Северна Ирландия периода за всички е една година.

Ако сте уволнен от 25 юни 2013 заради вашите политически мнения или принадлежност, автоматично придобивате незабавно правото да се оплачете в employment tribunal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *