Права на назначените служители

Ако сте назначени от работодател, то тогава правата ви на работното място зависят от:

 • Права, установени по закон;
 • Права по трудов договор.

Правата по трудовия ви договор не могат да обезсилват правата ви, установени по закон. Например, ако по договор имате право само на една или две седмици платен отпуск годишно, а по закон правото ви на отпуск е 4 седмици, то правото ви по договор става невалидно и вие си имате пълното законно право на 4 седмици платен отпуск. Ако пък договорът ви дава право на повече от 4 седмици платен годишен отпуск, то тогава той е в сила.

Служители без установени със закон права

Не всеки има права, установени по закон. Без установени със закон права са:

 • всички хора, които не са служители – например агенти, нещатни работници и др. Има изключения и някои от тези хора имат частични права като минимална заплата, ограничение на работното време, здравни права и т.н.;
 • работници, които работят извън границите на Обединеното кралство;
 • членове на полицейска служба и въоръжени сили под крилото на закона за дискриминацията;
 • морски търговци и рибари;
 • работниците по вътрешни водни пътища и водни басейни нямат право на платен отпуск и ограничения на работните часове, така, че трябва да следват указаното в договорите си;
 • стажантите по медицина, които също нямат право на платен отпуск, но имат ограничения върху работните часове.

Кога един човек има трудови права и кога – не?

Ако имате съвместен договор или сте просто обикновен или нещатен работник или пък работник към дадена агенция, то е изключено вие да имате права по трудов договор. Понякога на хората не им е ясно дали са служители на даден работодател или не, затова ако и вие имате съмнения относно статута си, потърсете съвет. Може да се обърнете към Citizen Advice Bureau там, където живеете.

Някои работещи нямат право на законоустановените трудови права, например:

 • тези, които не са наети от работодател, например, работещи чрез агенция или самонаети работещи. Въпреки това, повечето от работещите имат някакви трудови права, като например, минимална работна заплата, определени ограничения върху работното им време, безопасни условия на труда, право да не бъдат дискриминирани, както и платени отпуски. Минималната работна заплата, ограниченията във времето и платените отпуски не се отнасят до самонаетите работещи, защото те сами определят заплащането си, работното си време и кога да почиват.

За повече информация за правата на работещите чрез агенция, проследете тази отправка Agency workers’ rights.

Ако не работите при работодател, а чрез агенция или сте на свободна практика, работите от време на време, стажант сте или самонает, може да потърсите съвет от опитен съветник, например в местното Citizens Advice Bureau. За да намерите къде се намира най-близкото до вас бюро  CAB, и тези, от които можете да получите съвет чрез имейл, проследете тази отправка – nearest CAB.

Права по силата на трудовия договор

Трудовият договор е писмено споразумение между вас и вашият работодател. Той включва всички споразумения – обичайни и практични. Ако вашият трудов договор има вписани условия, които не се спазват от работодателя ви, трябва да потърсите законните си права.

Родителски права

Работещите родители имат право на:

 • Платено и неплатено майчинство;
 • Платено бащинство;
 • Платено и неплатено отсъствие поради осиновяване;
 • Изисквания за по-гъвкаво работно време;
 • Неплатен отпуск за отглеждане на деца под 5 годишна възраст;
 • Неплатен отпуск за грижи на зависими от това хора.

Работа в неделя

Някои служители, като например магазинерите и хората в букмейкърските пунктове имат определени права за работа в неделя, докато други служители в ресторанти, кафенета и кръчми нямат права за работа в неделя и не са защитени.

Незаконни трудови договори

За незаконни трудови договори се считат тези, при които:

 • Служителите взимат част от заплатата си на ръка;
 • Заплащането не е обложено с данъци и работодателят не внася здравни осигуровки на служителите си;
 • Служителите знаят за тези неща, но си мълчат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *