Права на служителите – членуване в профсъюз, наблюдение на работното място и работа в неделя

В тази статия ще разгледаме правата на лицата, които работят като наети от работодател и по специално правата им при членуване в професионален съюз, наблюдение на работното място и работа в неделни дни.

 • Членуване в профсъюз.

Вие можете да се присъедините към определен профсъюз и не можете да бъдете съкратени, уволнени или обезпокоявани, или пък да ви бъде отказана работа, защото членувате в съюза.

Също имате правото да не членувате в профсъюз ако не искате и не трябва да ви съкращават, уволняват или обезпокояват, заради това че не сте изявили желание за членство.

Членовете на определен профсъюз могат да участват в професионални дейности, като например набирането на нови членове. Формите на индустриална дейност не се считат за дейност на профсъюза – пример е вдигането на стачка. Всяка дейност на профсъюза се състои в уговорено с работодателя време или извън работното време. Служителят няма право часовете, които е отсъствал от работа да му бъдат заплатени, освен ако договора не позволява заплащането им.

За повече информация потърсете Trades Union Congress на номер 020 7636 4030.

 • Наблюдение на работното място.

Работодателят има право да следи следните действия на работниците си:

 • телефонните разговори;
 • кореспонденция по пощата;
 • имейлите;
 • факсове;
 • поведение на работното място;
 • употреба на Интернет.

Наблюдението е законно позволено ако:

 • работодателят е положил необходимите усилия да информира ползвателите, че кореспонденцията им ще бъде преглеждана;
 • наблюдението е свързано с бизнеса на работодателя;
 • комуникационната система е предоставена за частична или цялостна употреба във връзка с дейността на работодателя.

Има работодатели, които наблюдават работниците си чрез скрити камери, а това не винаги е законно. Според закона за защита на данните тайното наблюдение на работното място не трябва да е позволено, освен ако има сериозно криминално престъпление. В случай, че смятате, че вашият работодател ви наблюдава тайно, се свържете с  Information Commissioner  на номер 01625 545 745 или посетете www.informationcommissioner.gov.uk и разберете дали работодателят ви изпълнява своите задължения законно. Услугата не се заплаща и ако Information Commissioner реши, че работодателят ви не спазва закона, могат да му изпратят предупреждение.

 • Работа в неделя .

Магазинерите и хората от букмейкърските кантори си имат определени права за работа в неделните дни.

Служителите в кръчми, кафенета и ресторанти не се считат за магазинери и не са задължени да работят в неделя. Магазинерите по закон имат право на почивки, както другите работници.

One Comment to “Права на служителите – членуване в профсъюз, наблюдение на работното място и работа в неделя”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *