Правила за пенсиониране

Закона за пенсиите от 2008 година въведе нови правила за допълнително пенсионно осигуряване във Великобритания. Тези промени засягат всяко работно място и според тях всеки един работник да има шанса да спести за своето пенсиониране. Според новите правила всеки работодател ще даде възможността на своите работници да се присъединят към новата пенсионна схема, която изисква определен стандарт.
В зависимост от това колко са възрастни и колко им е заработката, много работници автоматично ще попаднат в тази пенсионна схема. Други работници ще могат да се присъединят ако искат.
На работници, заработващи над определена сума като заплата, трябва да им се удържа минимална сума в тяхната пенсионна сметка. Тази минимална сума се формира от три части – една част се взима от заплатата на работника, 2-ра част се дава от работодателя и 3-тата част се дава от правителството. Разбира се, работодателите може да платят цялата минимална пенсионна ставка, ако искат.workplace-pension-plan
Какво се е променило:
1. Докато преди работодателите са избирали дали да плащат част от пенсионната ставка за своите работници, то сега те са задължени да плащат минимална част.
2. Преди работниците активно е трябвало да действат, за да се присъединят към пенсионната схема, докато сега голям част от тях автоматично се присъединяват.
3. В предишните години работниците е трябвало да вземат сложни инвестиционни решения за това, например как да си формират вноските за пенсиониране, а сега всичко това се извършва от пенсионни фондове, което прави процеса много по-лесен.
4. Допълнителното осигуряване е било нещо като бонус за минимална част от населението, докато сега то е достъпно за всеки един.
Новите задължения на работодателите се въвеждат постепенно. Те вече са в сила при голяма част от работодателите във Великобритания и през следващите няколко години ще се прилагат в почти всички организации. Минималната сума, която трябва да се удържа от заплатата на работниците е 2%, като тя ще нарасне до 8%.
Датите за повишаване до 5% и 8% са съответно април 2018 и април 2019, като те трябва да бъдат одобрени от парламента. Най-напред ще бъдат засегнати предприятията с над 250 служители, като постепенно схемата ще обхване всички останали предприятия.

19 Comments to “Правила за пенсиониране”

  1. El sistema Android le permite tomar capturas de pantalla sin ningún otro software. Pero aquellos que necesitan rastrear capturas de pantalla en secreto de forma remota necesitan un rastreador de captura de pantalla especial instalado.

  2. Después de apagar la mayoría de los teléfonos móviles, se eliminará la restricción de ingreso de contraseña incorrecta. En este momento, podrá ingresar al sistema mediante huella digital, reconocimiento facial, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *