Правила при работа чрез агенции

Агенциите на Острова масово набират работна ръка в сферите на строителството и почистването.

В строителството се търсят неквалифицирани и общи работници, както и опитни майстори и висококвалифицирани лица със съответния сертификат за квалификация. От всичките изброени, агенциите търсят най-често общи работници с минимален трудов стаж, като единственото изискване, което те трябва да покриват е да са в добро физическо здраве.

Самото назначаване на лицето и започването му на работа е сравнително лесно, но в определен момент то може да попадне в сравнително неприятна ситуация. Затова е особено важно на лицето да му бъде даден ясен отговор относно трудовия му статус, а именно дали то е наето (employed), подизпълнител (subcontractor) или временно наето. В повечето случаи тази ясна граница между работниците се оказва прекалено тънка. Например даден работник може да работи като нает, въпреки, че работодателят му го нарича и квалифицира по друг начин и не го води като такъв.

В такива случаи при уволнение на работника, при което не е спазена задължителната по закон процедура, той може да обжалва към Трудовия трибунал, който може да отсъди автоматично уволнението му като невалидно. Единственото важно нещо, за да има подобен изход и вашият случаи е да сте работили легално с изрядни документи за период от поне една година за въпросния работодател.

Работниците, които са наети на работа чрез агенции обикновено се наричат временно наети и в повечето случаи се ползват с по-голямата част от правата на наетите лица (employed), като трудовият им статус е малко по-различен.

Според закона, агенциите нямат правото да ви взимат парична такса, за това, че са ви намерили работа, без да ви уведомят предварително и да получат вашето съгласие за това. За всякакви други удръжки, които искат да правят от вашата работна заплата, също е необходимо съгласие от ваша страна. Те не могат да ви принудят да работите повече от 48 часа на седмица и трябва да получавате поне минималното заплащане, което е 6,19 паунда на час за лица над 22 годишна възраст и 4,98 паунда за лица между 18 и 22 години.

Когато работите на територията на Обединеното кралство вие сте под защитата на законите за безопасен труд, независимо от това каква длъжност заемате, какъв е вашият трудов статус и от естеството на работата, която вършите. Винаги когато започвате работа е препоръчително да се сдобиете с копие от условията и разпоредбите на работното място, а по закон те трябва да са изложени на достъпно за персонала място.

Винаги помнете, че по закон имате право поне на 1 почивен ден в седмицата и на поне 20 минути почивка дневно, в случай, че имате повече от 6 работни часа.

Агенциите осигуряват работници за постоянна и временна работа. Когато търсите работа чрез агенция, от там са задължени да ви информират дали ще ви търсят постоянна работа или не. В случай, че не сте сигурни каква трудова заетост имате, проверете кой ви превежда заплащането по разплащателните документи – агенцията или работодателят.

Повечето компании намират работна ръка чрез агенциите с цел повече хора да започнат временно и след това да се подберат по-добрите от тях за постоянна заетост. В такива случаи вашият договор трябва автоматично да се пренасочи към компанията, която ви е наела, въпреки, че за работодателят ви в повечето случаи е по-изгодно да ви води като лице, наето чрез агенция.

Някои от преимуществата на работата чрез агенции са:

  • Агенцията е длъжна да осигури вашето заплащане винаги да бъде изпълнено в срок, дори и когато компанията, която ви е наела да не го е изплатила;
  • За новопристигналите във Великобритания, работата чрез агенция компенсира липсата на трудов стаж и ви позволява да влизате и излизате когато поискате от трудовия пазар;
  • Агенцията е длъжна да ви уведоми в определен срок за всякакви промени по трудовия ви договор или за това, че назначението ви ще бъде прекратено. Също така трябва да ви уведомят поне три дни предварително за нови оферти за работа към вас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *