Правото да ви се плаща в рамките на Обединеното кралство.

Трудовото заплащане за работа във Великобритания е защитено от редица закони и правила. Всеки човек, който е правомерно назначен на трудова дейност в Англия заслужава справедливо заплащане срещу изпълнената работа. Ако назначените работници, които демострират готовност и желание за работа не им е осигурена работа от техния работодател имат законно право на заплащане.
Има редица здравословни и социални причини, които могат да станат прицина за отсъствие от работното място и въпреки пропуснатите работни дни назначения работник има правото на заплащане. Ако назначения се разболее и има нужда от болничен, ако жена ще става майка и има нужда от отпуск по майчинство, бащинство или нуждата от свободни дни заради осиновяване или проява на грижи като родители – раб

отникът има право да получи заплатата си.
В редица от случаите наетият е в правото си да получи стандартното си заплащане, през времето което го няма. Но има случаи, които са изключение от правилото :

Жени и мъже, излезли в отпуска заради децата си ( майчинство, бащинство и осиновяване ) или грижи по застарелите си родители наетия може да се възползва от законно предвидена сума и тя е приблизителна или около фиксираната заплата, но не точно.

При нужда от по-голям от предвидения минимален отпуск по болес работникът трябва да се съобрази с договора си и според трудовото споразомение заплатата ще бъде намалена в зависимост от срока на отсъствие.

Ако има специални обстоятелства като задължения към съдебната система или непредвидеми ситуац

ии в семейството работникът може да се възползва от неплатен отпуск, което няма да засегне фиксираната им заплата, когато се върнат на работа.

Законът не е предвидил универсален метод за изплащането им. Всеки работодател избира най-игодния за него метод и се договаря с наетата работна ръка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *