Професията „Door Supervisor“ във Великобритания

Когато подавате документи за лиценз за Door Supervisor, трябва да докажете, че сте преминали съответното обучение. Това означава, че трябва да имате някоя от квалификациите, изброени по-долу или някоя от по-старите квалификации, свързани с издаването на този лиценз.

Одобрените от SIA квалификации са валидни за изискванията за лицензиране на SIA, независимо от това кой британски регулаторен орган за квалификации ги е одобрил. Препоръчително е да предприемете и допълнително обучение, специфично за местоположението, ако работите в регион, който не е обхванат от обучението ви.

Квалификации:

Level 2 Award за работа като Door Supervisor в Private Security Industry – предлага се от:

 

Award for Working as a Door Supervisor в Private Security Industry (Scotland) с SCQF level 6

 

По-стари квалификации

Приемат се и по-стари квалификации за искане за издаване на лиценз, до колкото следните условия са изпълнени:

  • ако подавате документите си за издаване на лиценз за първи път – квалификацията трябва да е постигната преди не повече от 3 години от момента на подаване на заявлението
  • ако преди това сте имали лиценз за Door Supervisor, трябва да са изминали не повече от 3 години от момента в който вашият лиценз е бил активен.

Обновяване на лиценза и обучението

Не е нужно да преминавате опреснително обучение, за да обновите вашият лиценз, ако имате квалификация за door supervisor, която е издадена след 01.09.2010 година и включва „physical intervention skills“ и „safety awareness training“.

Ако имате по-стара квалификация, която не включва това, то трябва да преминете „Level 2 Upskilling a Door Supervisor Working within the Private Security Industry“ преди да имате възможност да подновите своят лиценз за door supervisor.

В случай, че не знаете от къде да започнете, но искате да минете курс за Door Supervisor или нямате време и възможност да подготвите документите си сами, можете да се обърнете към  нас, Help4Bulgarians,  и ние можем да направим това вместо вас.

В екипа на  Help4Bulgarians  работят квалифицирани във Великобритания счетоводители, които имат дългогодишен опит в Кралството.

Имейл за връзка  [email protected] ,  телефон 0203 432 7322 и 0778 606 7076.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *