Професия „Готвач“

Работата на готвачите е да приготвят ястия, като за целта използват различни кулинарни техники и похвати. Готвачите в големите кухни работят в екип и имат определени задължения, за които носят отговорност. Главният готвач е лицето, което отговаря за управлението на кухнята.

Някои от задълженията на готвача са:

 • Планиране на менюто;
 • Приемане на доставки;
 • Управление на бюджета;
 • Организиране на персонала;
 • Наблюдение и поддръжка качеството на храната;
 • Проверка нивото на хигиена в кухнята;
 • Приготвяне на ястия и др.

В повечето случаи начинаещите готвачи започват работа в кухнята като стажанти. Те прекарват цялото си време в наблюдение на това как се изпълняват различни задачи, докато не се научат на всичко необходимо. С придобиването на знания и умения, започват да им се възлагат и определени задължения.

След като един начинаещ стажант добие достатъчно опит, той може да бъде повишен до готвач с точно определени задължения. Следващата стъпка в кариерното развитие в кухнята е издигането до заместник главен готвач, което значи, че понякога лицето ще трябва да отговаря за всяко кътче в кухнята и да следи работата на останалия персонал. И разбира се, най-високото стъпало е длъжността главен готвач, към която се стреми всеки добър готвач.

Работата на готвачите е такава, че трябва да започват работа рано сутрин и приключват късно вечер. Възможна е и работа на смени, ако кухнята е голяма и натоварена. Готвачите работят и през почивните дни, както и по празниците. Освен постоянна, работата може да бъде сезонна и почасова.

Трябва да имате предвид, че кухните са доста влажни и топли помещения, а понякога може да настане пълен хаос, особено през пикови часове, когато повечето хора се хранят. Готвачите носят работно облекло, което задължително включва престилка и шапка.

Ако имате интерес към професията, за да ви наемат на работа ще трябва да притежавате следните умения и качества:

 • Интерес към храната и готвенето;
 • Силни комуникативни и лидерски умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност да работите добре под голямо напрежение;
 • Високи стандарти за хигиена и чистота;
 • Възможност да се справяте с няколко задачи наведнъж;
 • Творческо и оригинално мислене;
 • Добри организационни способности;
 • Умения за работа с пари и управление на бюджет и др.

За да започнете работа в кухня като стажант не са ви необходими никакви специални квалификации, но все пак повечето работодатели ще искат да имате поне добро средно образование. Ако не искате да започвате като стажант, а да ви наемат като готвач ще трябва да изкарате курс по специалността. Възможно е да навлезете в професията и чрез програмата за чиракуване – за повече информация посетете сайта www.apprenticeships.org.uk

Koгато започнете работа като готвач ще имате възможност да изкарате допълнителни квалификации от по-висока степен директно на работното място (QCF, NVQ, SVQ).

Годишното заплащане на начинаещите готвачи или т.нар. стажанти е между 12,000 и 15,000 паунда. Готвачите печелят около 17,000 паунда на година, а главните готвачи получават от 30,000 паунда.

Полезни връзки:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *