Професия „Детегледач“

Работата на детегледачите изглежда лесна на пръв поглед, но всъщност и тази работа изисква също толкова много отговорности, колкото и всички други. Детегледачите работят вкъщи или в дома на семейството, за чийто деца трябва да се грижат. Работата им е да наглеждат малчуганите, докато родителите им са на работа или по задачи. Един детегледач трябва:

 • да се увери, че детето, за което се грижи се чувства добре и в безопасност;
 • да се увери, че на детето не му е студено и е добре нахранено;
 • да приготви и да сервира храна на детето;
 • да сменя пелени и да приготвя храна за бебета;
 • да помага в развитието на детето и др.

На детегледача му се налага да уважава желанията на родителите относно храненията и забавлението.

В повечето случаи ще трябва да се съобразявате с родителите за работните часове и условията на работа, но понякога и самите вие ще можете да определяте работното си време.

В зависимост от големината на дома ви, може да се регистрирате да гледате до 6 деца под 8 години, не повече от 3 деца под 5 години и само едно на възраст под 1 година, като трябва да знаете, че към тази цифра се включват и собствените ви деца. Жилището ви ще бъде прегледано, за да се установи дали е безопасно и хигиенично, и може да ви се наложи да направите известни приспособления, като монтиране на безопасни врати.

За да работите като детегледач ще са ви нужни следните познания и умения:

 • да обичате децата и да умеете да се грижите за тях;
 • търпение и чувство за хумор;
 • гъвкав подход и добри комуникационни способности;
 • познания върху здравето, безопасността и хигиената.

За работата не са ви нужни никакви специални квалификации, освен регистрация при Ofsted (Office for Standards in Education) преди да имате възможност да се грижите за деца под 8 години. Задължително трябва да имате навършени 18 години. За да се регистрирате първо трябва да осъществите контакт с местната Children’s Information Service (подробности за това как да се свържете с тях http://www.childcarelink.gov.uk/index.asp), за да разберете кога има childminding pre-registration briefing във вашия район. След това вие трябва:

 • да посетите pre-registration briefing, където ще ви кажат, че ставате детегледач и ще ви дадат пакет за кандидатура;
 • да попълните формуляра и да го върнете в регистрационния център на Ofsted;
 • да подадете документи за свидетелство за вас и член на семейството ви над 16 години в Criminal Records Bureau (http://www.crb.gov.uk);
 • да бъдете проучени и интервюирани от Ofsted, за да се уверят, че сте подходящ човек за полагане на грижи за деца;
 •  да преминете през медицински преглед;
 •  да преминете през първоначален образователен курс за детегледач и оказване на първа помощ.

След като вече сте регистрирани, можете да започнете своята работа като детегледач. Може да подадете документи за start-up grant. Тези програми се управляват от Early Years към местните органи на властта, за да помогнат на новите детегледачи с разходите по бизнеса им.

Като детегледач можете да определите собствена такса, която може да е в порядъка от £3 до £6 на час на дете. Общите доходи се различават в зависимост от броя на децата, за които се грижите и броя работни часове. Детегледачите трябва  сами да осигурят плащането на собствените си данъци и застраховки, както и да покриват разходи, свързани с осигуряването на храна, играчки и оборудване.

Ако станете детегледач, ще бъдете самонаето лице, като обикновено ще работите в дома си. На някои детегледачи се плаща от местните власти, например, за грижи за деца, които в противен случай може да са застрашени от изоставяне или злоупотреба. С придобиването на опит, може да станете network coordinator, като подкрепяте други местни детегледачи, или преподавател на курсове за детегледачи. Имате и възможност да изкарате допълнителни квалификации на работното място. С придобиването на съответните квалификации, може да се преместите и в други области на професията, като сестра в детски дом, служител в детска градина или преподавателски асистент.

2 Comments to “Професия „Детегледач“”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *