Професия „Зидар“

Работата на зидарите е да строят и да поддържат постройки от всякакъв вид. Освен тази си работа те поправят и обновяват вече съществуващото зидарство и каменоделие. Работата им изисква да използват както ръцете си, така и инструменти и да работят с материали като тухли, камъни, блокове, трегери и хоросан. Построяването на едно ново жилище включва следните задачи:

 • измерване на пространството, изработка на груб чертеж, измерване на влажността, следване на дизайнерските и архитектурните планове;
 • смесване на хоросана на ръка или с механични приспособления;
 • постепенно издигане на основите чрез използването на хоросан и тухли (за по-голяма ефективност, зидарите обикновено се подпомагат от работник, който постоянно ги снабдява с тухли и хоросан);
 • оформяне и украсяване на тухлите с употребата на различни инструменти;
 • нанасяне на хоросана с помощни материали;
 • проверка на извършената работа чрез вода или лазер.

С изграждането на постройката зидарите издигат и помощни платформи, за да достигат по-лесно горните етажи на сградата.

Зидарите обикновено работят по 36 часа седмично от понеделник до петък, но понякога се случва и да работят до късно вечер или през уикенда. Те работят при всякакви условия и в повечето случаи са прави или на колене, докато нареждат тухлите. Задължително е да носят предпазна екипировка, която ги защитава от наранявания.

За да бъдете зидар, вие трябва да притежавате следните умения и качества:

 • да умеете да разбирате технически чертежи и планове;
 • да умеете да работите методично и точно;
 • да имате добри практически умения;
 • добре да разбирате предпазните мерки, особено при работа от високо;
 • да умеете да работите в екип, заедно с други търговци;
 • да сте в добро физическо здраве.

Няма определени изисквания за назначаване, но обикновено работодателите биха предпочели да наемат хора с известен опит. Ако не сте работили като строител, би било добре да придобиете опит като общ работник.

Можете да се запишете и на курсове по зидарство. Те могат да ви научат на някои от способностите, които са ви необходими за професията.

Работниците в строителния сектор трябва да притежават Construction Skills Certification Scheme (CSCS) карта или да бъдат регистрирани към подобна програма. Много строителни фирми и техните клиенти вече настояват работниците да притежават валидна карта CSCS. За да научите повече за картата CSCS и нейното издаване, моля погледнете тази статия.

Повечето зидари работят за строителни фирми, но някои предпочитат да са самонаети и работят на полу-договорна основа с предприемачите, като не те се снабдяват с материалите за работа, а ги получават от самите предприемачи.

Възможностите за квалифицираните зидари са отлични – те могат да работят съвсем законно в чужбина, също така и да сключват договори с големи фирми.

С придобиването на опит е възможно зидарите да се издигнат до ръководни постове или да се преместят в други области, като оценка и мениджмънт.

Един общ работник в строителството печели до £14,000 годишно. Чиракуващите зидари започват между £14,500 и £16,500 годишно, докато квалифицираните могат да печелят между £17,000 и £22,000 годишно. Майсторите зидари могат да печелят до £25,000 годишно.

Извънредния труд и различните премии могат да повишат дохода ви. Самонаетите зидари се договарят относно доходите си.

Полезни връзки:

Tel: 0870 8505262

http://www.citb-constructionskills.co.uk/cardschemes/

 • Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Tel: 0870 417 8777

http://www.cscs.uk.com

2 Comments to “Професия „Зидар“”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *