Професия „Мениджър транспорт“

Мениджърите на транспортни отдели планират и координират превозването на пътници или стоки, дистрибуцията на транспортните средства, както и маршрутите и разписанията им. Те трябва да се уверят, че стоките или пътниците достигат безопасно и на време на определените дестинации.

Задълженията на мениджърите на транспортни отдели варират според размера на компанията, за която работят, но обикновено включват:

 • Работа с клиенти;
 • Планиране на маршрути и разписания;
 • Управление на персонала;
 • Правете на редовни проверки, за да се уверят, че работата върви изрядно;
 • Съставяне на доклади и работа с документация;
 • Организиране поддръжката на превозните средства;
 • Организиране ремонти и подмяна на превозните средства;
 • Организиране покупката на нови превозни средства;
 • Поддържане на бизнес взаимоотношения с други компании;
 • Полагане на опити за развитие на бизнеса.

Мениджърите трябва да се уверят, че работните дейности се извършват в съответствие със законите на Великобритания и наредбите на ЕС. Към тях спадат проверка и подсигуряване безопасността на превозните средства, контрол на вредните емисии от превозните средства, прекарани часове зад волана на шофьорите, задоволяване потребителските изисквания, транспортиране на хранителни продукти, животни и опасни стоки съгласно правилата и др.

Мениджърите на транспортен отдел работят около 40 часа на седмица, през делничните дни. Работата на смени също е възможна, както и полагането на допълнителен труд през почивните дни, когато има много работа и е натоварено. Работи се какво на закрито в офис, така и по транспортните депа, като се провеждат и редовни срещи с клиенти.

За да имате възможността да работите като мениджър на транспортен отдел, ще ви трябват следните умения и качества:

 • Отлични организационни способности;
 • Отлични познания в сферата на финансите и мениджмънта;
 • Способност за логическо и аналитично мислене;
 • Отговорност и способност за бързо вземане на важни решения;
 • Отлични комуникационни способности;
 • Умение за работа с хора;
 • Компютърна грамотност;
 • Лидерски качества и способност за мотивация;
 • Познания и умения в сферата на транспорта.

Ако отговаряте на горепосочените изисквания и имате квалификации, имате шансове за назначаване на мениджърска позиция, но най-често на такъв пост се назначават лица с дългогодишен опит в сферата на транспорта, които преди това са били шофьори, супервайзъри, лидери на екип или администратори.

За да имате по-голям шанс за назначаване на тази позиция е препоръчително да придобиете Certificate of Professional Competence (CPC). Всяка компания или организация, която се занимава с транспорт, е задължена да има поне един служител (обикновено мениджърът) с такава квалификация.

Разбира се, ако нямате необходимите квалификации или опит, можете да започнете като шофьор или чиновник в транспортна компания и с времето да се издигнете до желаната мениджърска позиция.

Пътният транспорт представлява около 55% от всички транспортни дейности на Острова и според проучванията, възможностите за работа в този сектор ще нарастват поне  до 2014година. Може да потърсите възможности за работа в множество организации, включително:
• компании за логистика и дистрибуция;
• автобусни компании;
• спедиторски компании;
• производствени и търговски вериги;
• компании за наемане на превозни средства.

Годишното заплащане на новите мениджъри е около 19 000 – 23 000 паунда, като с добиването на опит лесно може да достигне до 35 000 паунда. Дългогодишните мениджъри в големите транспортни компании и организации могат да достигнат възнаграждение до над 45 000 паунда на година.

Полезни връзки:

4 Comments to “Професия „Мениджър транспорт“”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *