Професия „Помощник счетоводител“

Помощник счетоводителите водят прецизни финансови досиета и помагат с подготовката на балансите за различните видове бизнеси. Към задълженията на помощник счетоводителите спадат:

 • Балансиране на отчети;
 • Обработка на фактури и други платежни документи;
 • Подготовка на извлеченията за приходи и разходи;
 • Попълване на декларации по ДДС;
 • Проверка на балансите;
 • Подготовка на заплатите;
 • Помощ при подготовката на крайните отчети;
 • Оказване на административна подкрепа на счетоводителите.

Помощник счетоводителите в по-големите компании работят в счетоводен екип и специализират главно в една област, докато в по-малките бизнеси извършват много повече неща. Работното им време обикновено е от 09:00 до 17:00 часа, от понеделник до петък. Самонаетите лица определят сами работното си време, което е предимно в удобни за тях часове.

За да започнете работа като помощник счетоводител ще трябва да притежавате следните умения и качества:

 • Отлични умения за работа с цифри и сметки;
 • Добри комуникативни способности;
 • Интерес в сферата на бизнеса и финансите;
 • Добри организационни способности;
 • Умение за обръщане на внимание към детайлите;
 • Прецизност;
 • Умение за работа в екип;
 • Способност за спазване на стриктни крайни срокове;
 • Дискретност.

Изискванията за наемане на работа могат да се различават при всеки работодател, но в повечето случаи ще ви трябва добро образование с високи оценки по математика. Опитът с цифри и сметки ще ви бъде от полза, както и отличните умения за работа с компютър. Някои работодатели могат да изискат от вас основна квалификация по счетоводство. С подобна квалификация може да се сдобиете като изкарате редовен или задочен курс в колеж или образователен център.

Може да навлезете в професията и чрез програмата за чиракуване. За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk.

След като започнете работа като помощник счетоводител ще ви бъде проведено професионално обучение от опитните счетоводители във фирмата. В дългосрочен план можете да продължите обучението си, докато не се сдобиете с квалификация за счетоводител.

Ако не искате да работите за работодател, имате възможността да станете самонает помощник счетоводител и да извършвате счетоводни услуги за малки фирми.

Стартовите заплати на помощник счетоводителите са между 12 000 – 14 000 паунда на година. С придобиването на опит и квалификации заплащането им може да достигне до 20 000 паунда.

Полезни връзки:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *