Професия „Преводач на писмени текстове“

Преводачите биват няколко вида, но се разделят на две големи групи – тези, които превеждат текстове от един език на друг (translator) и такива, които превеждат между хора, говорещи на различни езици (interpreter). Тази статия е посветена на преводачите на текстове. Те могат да работят в различни сфери, като например:

 • Превод на специализирани документи като научни доклади, техническа документация и др.
 • Превод на книги, брошури, статии;
 • Превод на законови документи;
 • Превод на филмови сценарии, субтитри и игри;
 • Превод на уебсайтове;
 • Превод на учебници, пътни карти и др.

Преводачите са длъжни да преведат текста, като запазят стила, в който го е написал автора. Понякога се налага да използват специфична терминология, за която се необходими специални познания или проучване. Те трябва да превеждат много точно и винаги да проверяват дали всичко е правилно преведено.

Някои преводачи преглеждат и редактират машинни  преводи, които са направени с помощта на компютърна програма.

Работното време на преводачите, които работят за работодател обикновено е от 09:00 до 17:00 часа, от понеделник до петък. Самонаетите преводачи работят колкото и когато решат, но ако имат спешни срокове, с които трябва да се съобразят, се налага да работят дни наред от сутрин до вечер.

Преводачите извършват работата си в офис, зад бюро или вкъщи, използвайки компютър. Понякога на самонаетите преводачи може да им се наложи да посетят клиента си в дома му или да се срещнат с него в офиса или на открито, но по-голямата част от връзката с тях се поддържа чрез имейли или по телефона.

За да работите като преводач, ще ви трябват следните умения и качества:

 • Отлично владеене на един или повече чужди езика;
 • Умение за извършване на точни преводи;
 • Мотивация;
 • Способност за спазване на срокове;
 • Желание за самоусъвършенстване;
 • Специализирани познания в различните области;
 • Конфиденциалност;
 • Умения за работа с компютър и офис програми;
 • Умение за работа с хора.

За да започнете работа като преводач, ще трябва да имате и съответната квалификация, която се придобива след завършване на специализирано  образование. Трябва да владеете отлично поне един чужд език, но колкото повече езика знаете, толкова по-добре. С течение на времето можете да изучавате и други езици и да придобивате квалификации и за тях. На запад е традиция преводачът да превежда от чужд език на този, който му е матерен, в редки случаи може да се позволи обратен превод.

Като квалифициран преводач, може да ви бъде от полза ако се присъедините към една от двете професионални организации – Chartered Institute of Linguists (CIoL) или Institute of Translation and Interpreting (ITI). Членуването в някоя от тях ще ви донесе професионално признание и ще ви даде повече възможности за развитие.

По-голямата част от преводачите в Обединеното кралство работят като самонаети, т.е. за себе си. Много от тях извършват тази работа в свободното си време, а през останалото работят на друго място, най-често като преподаватели.

Конкуренцията при преводачите, които искат да работят за работодател е голяма, именно затова и повечето хора практикуват професията като самонаети, независимо дали като основна или допълнителна работа.

Възможностите за кариерно развитие при наетите преводачи не са големи, но както при тях така и при самонаетите главната цел е с придобиването на достатъчно опит и връзки.

Годишното заплащане на наетите от работодател преводачи може да бъде от 18,000 паунда за начинаещите до 30,000 паунда за опитните. Самонаетите преводачи сами определят тарифите си, като тарифите могат силно да варират. Обикновено тарифите са между £0.03 до £0.10 за всяка дума от текста-източник. Тарифите намаляват силно с глобализирането на професията, защото все повече задачи за превод се прехвърлят по интернет на преводачи, живеещи в страната, на чийто език се превежда, което води до спадане на цената на труда за сметка на по-ниския жизнен стандарт, съответно по-ниските цени на труда в България, в сравнение с Великобритания.

Полезни връзки:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *