Професия „Психолог“

Психолозите изучават поведението, мислите, чувствата и мотивацията на хората. Те използват теоретичните си знания, за да провеждат терапии и консултации с други хора с цел да им помогнат да преодоляват проблемите си. Могат да специализират в следните области:

 • Клинична психология;
 • Образователна психология;
 • Професионална психология;
 • Съдебна или криминална психология;
 • Здравна психология;
 • Спортна психология;
 • Консултантска психология;
 • Невропсихология.

Психолозите, специализирали в една област, може да имат възможност след това да работят в друга. Например, ако един психолог специализирал клинична или консултантска психология, иска да провежда терапевтични сеанси с деца, може да го направи след като специализира работа с деца.

Работното време на психолозите се различава според сферата на специализация, но обикновено е от 09:00 до 17:00 часа, от понеделник до петък. Работата на смени и почасовата работа също са възможни. Работната среда в повечето случаи е офис, но някои психолози посещават пациентите по домовете им.

За да имате възможност за работа като психолог ще ви трябват следните умения и качества:

 • Интерес върху човешкото поведение и мислене;
 • Желание за помощ на хора в нужда;
 • Способност за поддържане на изцяло професионални взаимоотношения между вас и клиентите ви;
 • Отлични комуникативни способности;
 • Толерантно и търпеливо отношение;
 • Логическо мислене;
 • Умения за разрешаване на проблеми;
 • Методически и прецизен подход;
 • Способност да пазите поверителна информация;
 • Компютърна грамотност.

Освен горепосочените изисквания, за да започнете работа като психолог ще ви трябва и образователно-квалификационна степен, акредитирана от British Psychological Society (BPS). На уебсайта на BPS – www.bps.org.uk можете да проверите всички акредитирани курсове и учебни заведения. След като си изберете курс и учебно заведение, трябва да се запишете и да завършите обучението си.

След като се сдобиете с образователно-квалификационна степен акредитирана от BPS, трябва да предприемете последващо обучение, за да се класирате за практикуване в избраната от вас област на психологията:
• Клинична психология: три годишен, редовен, NHS спонсориран Doctorate в областта Clinical Psychology;
• Образователна психология: в Англия, Северна Ирландия и Уелс три годишен Doctorate в областта Educational Psychology;
• Професионална психология: MSc в областта Occupational Psychology, плюс две годишна практика под наблюдение, или три годишна практика под наблюдение, която включва BPS Postgraduate Certificate в областта Occupational Psychology;
• Съдебна психология: MSc в областта Forensic Psychology плюс две годишна практика под наблюдение;
• Здравна психология: MSc в областта Health Psychology и две годишна практика под наблюдение;
• Консултантска психология: BPS Qualification в областта Counselling Psychology или BPS акредитиран след дипломен образователен курс в областта Counselling Psychology;
• Спортна и рехабилитационна психология: акредитиран MSc в областта Sport and Exercise Psychology, плюс две годишна практика под наблюдение, или минимум пет години професионална практика под наблюдение;
• Невропсихология: обучение или в клинична, или в образователна психология, плюс две годишна практика под наблюдение и акредитиран курс в областта на невропсихологията.

След като се квалифицирате, може да имате възможността на последваща специализация в друга област на психологията. По време на кариерата ви от вас ще се очаква да взимате участие в продължително професионално развитие, за да поддържате актуални знания и умения.

Стартовите заплати на психолозите са между 20,000 – 22,000 паунда на година. С придобиването на опит, годишното им възнаграждение може да достигне 27,500 – 37,500 паунда. Висшестоящите психолози и началниците на отдели могат да печелят до 43,000 паунда. Психолозите в частния сектор или в индустрията могат да достигнат заплащане до 80,000 паунда на година.

Полезни връзки:

One Comment to “Професия „Психолог“”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *