Професия „Работник в хранителната промишленост“

Работниците в хранителната промишленост се занимават с производството и пакетирането на множество и различни хранителни продукти. Професиите в тази индустрия обикновено са свързани повече с контрола и проверката на храните и машините, които ги произвеждат.

Голяма част от работниците в хранителната промишленост стоят на поточната линия, по която преминават хранителните продукти при различните стадии като смесване, приготвяне и пакетиране. Работата на работниците е да се уверят, че всичко с производствения процес е наред. През определено време се проверяват машините, като поддръжката на тяхната чистота също е отговорност на работниците, които се грижат за контрола им и качеството на храните.

Когато възникне проблем при производствения процес, работникът трябва да спре машината и да докладва за това на своя началник или на техника, който поддържа оборудването.

Работниците в хранителната промишленост работят около 37 – 40 часа седмично, обикновено от понеделник до петък. В някои фабрики персоналът може да работи и на смени, които може да бъдат през нощта и дори през почивните дни. Полагането на извънреден труд също е възможно.

По-голямата част от работния ден работниците прекарват на крак до поточната линия или до машината, за която отговарят. Може да им се наложи да вдигат продукти или да стоят наведени за по-дълго време. Температурата във фабриката може да бъде от много ниска до нормална или много висока, според това какви храни се произвеждат. Работниците трябва да спазват определени правила за здраве, безопасност и хигиена на работното място и да носят мрежа за коса и чисто, предпазно облекло.

За да работите в хранително-вкусовата промишленост ще ви трябват следните умения и качества:

  • Способност за стриктно следване на инструкции;
  • Разбиране и прилагане правилата за хигиена и безопасност;
  • Умение за концентрация и постоянно наблюдение;
  • Внимание към детайлите;
  • Способност за бърза реакция при проблеми;
  • Умение за работа в екип;
  • Отговорност;
  • Физическа издръжливост.

Ако отговаряте на горепосочените умения, не ви е необходима специална квалификация, за да започнете работа като работник в хранителната промишленост. Повечето работодатели не изискват други неща от кандидатите, но ако имате опит на подобна позиция, това вероятно ще ви бъде от полза.

Може да навлезете в професията и чрез програмата за чиракуване, ако сте на възраст до 24 години. За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk.

Хранително-вкусовата индустрия е силно развита във Великобритания и възможностите за работа и професионално развитие в нея са много добри. Фабрики за производство на хранителни продукти има из цялата страна.

Годишното заплащане на работниците в хранителната промишленост е около 11 500 паунда, но с времето може да достигне 17 000 – 18 000 паунда. Извънредния труд и поемането на чужди смени могат доста да повишат още повече доходите им. Някои фабрики плащат 30% повече на персонала, който работи нощна смяна.

Полезни връзки:

 

 

 

3 Comments to “Професия „Работник в хранителната промишленост“”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *