Професия „Работник пакетиране на храни и напитки“

Работниците пакетиране работят на машинни или продуктивни линии, като работата им е чрез пакетиране да придават завършен и готов за разнос вид на храните и напитките.

Производственият процес на храните и напитките е силно механизиран, затова към задълженията на работниците спадат следните:

 • Настройка на машините;
 • Откриване на грешки и дефекти при работата на машините;
 • Отстраняване на проблемите, веднага след като бъдат установени;
 • Следене нормалната работа на машините;
 • Почистване на машините и подготовка за следваща партида.

Работниците пакетиране на храни и напитки обикновено работят около 37-40 часа седмично. В повечето случаи се работи и през почивните дни, най-често на смени. При по-натоварени периоди е възможно и полагането на допълнителен труд извънработно време. Работната среда може да бъде по-топла, хладна или шумна, според това какви стоки се пакетират. Повечето работодатели изискват от работниците им да носят предпазно облекло и да са на ясно със стандартите за здраве и безопасност на работното място.

За да работите като работник пакетиране ще са ви необходими следните умения и качества:

 • Добро физическо здраве и издръжливост;
 • Наблюдателност;
 • Търпение;
 • Способност за бързо изпълнение на работата;
 • Умение както за самостоятелна работа, така и за работа в екип;
 • Познание върху правилата за здраве и безопасност на работното място;
 • Способност за стриктно спазване на правилата за здраве и безопасност;
 • Добра лична хигиена.

За да ви наемат на работа, повечето работодатели няма да изискват специални квалификации от вас. Предишен опит в сферата на производството на храни и напитки може да ви бъде от полза.

Ако сте на възраст до 24 години, можете да навлезете в професията и чрез програмата за чиракуване. За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk.

Ако ви наемат на работа като работник пакетиране на храни и напитки е много вероятно да ви бъде проведено вътрешно обучение, което ще зависи от това дали имате предишен опит на подобна позиция или нямате и се водите като стажант.  С времето, когато добиете достатъчно умения и опит ще можете да кандидатствате за квалификация по професията (QCF, NVQ, SVQ), с която ще можете да се сдобиете директно на работното си място.

Сектора за производство на храни и напитки е силно развит във Великобритания и в него работят над половин милион души. В големите фабрики работят по над 500 души, докато в малките и семейните бизнеси само няколко десетки. Възможностите за работа в сферата се променят според сезона.

С времето работниците пакетиране могат да се издигнат до супервайзърски и мениджърски позиции.

Стартовите заплати на работниците пакетиране на храни и напитки са между 9 000 и 11 500 паунда годишно. С добиването на опит заплащането им може да достигне до 18 000 паунда на година. Полагането на извънреден труд се заплаща допълнително.

Полезни връзки:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *