Професия „Рецепционист“

Работата на рецепционистите (наричани още администратори) в хотелите е да карат гостите да се чувстват добре дошли, да се занимават с резервации, да отговарят на въпросите на гостите и др.

Някои от основните задължения на администраторите са:

 • Посрещане и настаняване на гости;
 • Правене и отменяне на резервации;
 • Разпределяне на стаите;
 • Връчване на ключовете при настаняване;
 • Подготовка на сметките на гостите при напускане на хотела и прибиране на ключовете;
 • Работа с валута и документи;
 • Изпълняване на специални молби от страна на гостите и отговаряне на въпросите им;
 • Приемане и предаване на съобщения;
 • Приемане на оплаквания;
 • Решаване на проблеми и др.

Рецепционистите в по-големи хотели използват компютърна програма за резервации и настаняване, като тяхно задължение е освен да използват програмата, да поддържат актуални данни за заетостта на стаите. В повечето случаи се работи в екип, като един администратор отговаря за настаняването и уреждането на сметки, друг за резервациите по телефона и т.н. В по-малките хотели обаче, може да се наложи всички тези неща да се изпълняват само от един рецепционист.

В повечето случаи се работи на смени, което означава, че може да работите до късно вечер и дори през нощта, включително и през почивните дни и по празници. Разбира се, ако работите в екип, ще имате възможността да разменяте смените си с вашите колеги. Извънредната работа и допълнителното заплащане също са възможни. Професията е удобна, защото може да се работи постоянно, сезонни и почасово.

Администраторите прекарват голяма част от времето си седнали зад бюро на рецепцията, пред компютър и телефон.

Необходимите умения за работа като рецепционист са:

 • Добро ниво на английски език – писмено и говоримо;
 • Добри комуникативни умения;
 • Умение за работа с хора;
 • Внимателен подход и търпение;
 • Добра концентрация;
 • Умение за бързо разрешаване на проблеми;
 • Компютърна грамотност и умение за работа със специализирани програми и др.;

Ако отговаряте на тези изисквания и имате желанието да работите като администратор, трябва да знаете, че освен това, работодателите ще изискват от вас да имате сравнително добро образование, а някои дори и опит. Владеенето на чужди езици също е голямо предимство.

Възможно е да изкарате и курс в колеж по професията или нейни подобни, за да имате още по-голям шанс за работа.

В професията може да се навлезе и чрез програмата за чиракуване. За повече информация посетете сайта www.apprenticeships.org.uk

Ако ви вземат на работа като рецепционист ще ви бъде проведено обучение от по-опитен ваш колега, независимо дали сте работили на подобна позиция до сега или не. Ще имате възможност за изкарване на квалификация QCF (NVQ,SVQ) директно на работното място.

Стартовото заплащане на рецепционистите е между 11,000 и 14,000 паунда на година. С придобиването на опит и поемането на повече задължения, годишното им възнаграждение може да достигне до 21,000 паунда. Някои хотели предлагат на персонала си храна и място за спане.

Полезни връзки: