Професия „Техник на електроуреди“

Техниците на електроуреди се занимават с поддръжката и ремонта на всякаква бяла и черна техника, като например перални, хладилници, печки, телевизори, уредби и т.н. Към задълженията им спадат:

  • Посещения в дома на клиента за поддръжка или ремонт на електроуреди;
  • Поставяне на нови уреди в дома на клиента;
  • Отзоваване на повиквания за спешни ремонти по домовете;
  • Предлагане на определени застраховки;
  • Организиране на транспорт до сервиза, ако диагностика и ремонт не могат да се извършат на място, в дома на клиента;
  • Поддръжка на достатъчно резервни части за бързо изпълнение на съответния ремонт;
  • Работа с документи, издаване на фактури и работа с пари;
  • Поддържане на документация и самостоятелно счетоводство (за самонаети лица) и др.

Техниците трябва да имат добри познания за всеки уред, който ремонтират и трябва да умеят да работят с набор от инструменти и измервателни уреди.

В повечето случаи, един техник на електроуреди работи около 40 часа на седмица, от понеделник до петък. Има голяма вероятност за извънредна работа, вечер след работно време или през почивните дни, особено ако сте на повикване. Работата се извършва главно по домовете на клиентите, но понякога може да бъде и в сервиз. Когато се посещават клиентите по домовете може да се пътува сравнително дълго.

Уменията и квалификациите, които трябва да притежавате ако искате да бъдете техник на електроуреди са:
• влечение към практическата дейност;
• добри комуникационни умения и грижа за клиента;
• добри умения за справяне с проблемни ситуации;
• надежден и прецизен подход към работата;
• способност за самостоятелна работа, без необходимост от надзор;
• основни компютърни умения;
• нормално цветно зрение;
• разбиране на правилата за здраве и безопасност.

Ако отговаряте на горепосочените изисквания, можете да започнете работа като самонает без необходимост от определени квалификации, но в повечето случаи, за да работите като наети от работодател ще ви трябва и обучение и квалификация в сферата. Самонаетите лица без съответната квалификация могат да срещнат трудности при изкарването на застраховка (public liability insurance), а тя е препоръчителна.

Съответните курсове, покриващи известна част от уменията, изисквани в професията са:
• BTEC National Certificate/Diploma в областта Electrical/Electronic Engineering;
• EAL Diploma в областта Advanced Electrical and Electronic Principles;
• City & Guilds Progression Award в областта Electrical Electronics Servicing (6958): Consumer, Commercial или Domestic Appliance Electronics level 2 и 3.

Предишен професионален опит и квалификации в някои от следните области може също да са от полза при кандидатстване за работа:
• Електротехника и електроника;
• Механично инженерство;
• Пломбиране и газово обслужване;
• Ремонт на хладилни системи и др. подобни.

След като започнете работа като техник на електроуреди, можете да се сдобиете и с допълнителна квалификация директно на работното място – QCF (NVQ, SVQ).

Заплащането на начинаещите техници е около 12,000 – 14,000 паунда на година, а по-опитните могат да достигнат годишно възнаграждение от 15,000 паунда до 20,000 паунда. Експертите и техниците със специфични умения получават до 25,000 паунда. За извънредни услуги и при повикване на място са възможни и допълнителни възнаграждения.

Самонаетите техници получават заплащане според това колко клиенти обслужват дневно, какви цени определят за извършените ремонти, в кой град работят и др. фактори.

Възможностите за развитие, които предлага професията са доста добри. Производителите на уреди, специализираните сервизни компании, местните органи на властта, някои обществени компании и търговци наемат техници на домакински уреди. Ако работите за компания, може да имате възможност да прогресирате до мениджърска позиция, регионална сервизна координация, технически продажби или обучение. Разбира се, има място под слънцето и за самонаетите техници.

Полезни връзки:

69 The Maltings
Stanstead Abbotts
Hertfordshire
SG12 8HG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *