Професия „Уеб редактор“

Работата на уеб редакторите е да проверяват и доказват валидността на текстовите материали, които се публикуват в сайтовете. Освен проверката, те могат и да пишат материали за онлайн медиите.

Уеб редакторите се търсят основно за новинарски сайтове, указатели, медийни сайтове, сайтове за реклама и онлайн търговия и за национални и правителствени сайтове. Към техните задължения спадат следните:

 • Правене на проучване за верността на представената информация в материала;
 • Проверка и поправяне на текста ако има нужда;
 • Периодична проверка на актуалността на информацията в материалите;
 • Отговаряне на запитвания от страна на потребителите, свързани с материалите, за които той е отговорен;
 • Поддържане на актуални познания относно редактираните материали;
 • Обучение на нови попълнения в персонала;
 • Търсене на партньорства и връзки с цел популяризиране на сайта, за който работи и др.

В зависимост от сайта, за който работи, редакторът може да извършва дейността си самостоятелно или в екип с други хора. Голяма част от сайтовете в мрежата освен текст съдържат музика, изображения и видео, така че уеб редакторите трябва да умеят да работят и с мултимедийно съдържание.

Работните часове на редакторите на уебсайтове са около 35-40 часа седмично, предимно от понеделник до петък. Допълнителният труд извънработно време и през почивните дни също е възможен, особено ако трябва да се спазват крайни срокове. Работната среда на редакторите основно е на закрито в офис, пред компютър.

За да можете да работите като уеб редактор ще трябва да притежавате следните умения и качества:

 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отлично познаване на английската граматика, пунктуация и писменост;
 • Компютърна грамотност;
 • Способност за правене на точна проверка;
 • Умение за писане;
 • Способност за ясно и точно представяне на сложна и заплетена информация;
 • Творчески умения и креативност;
 • Внимание към детайлите;
 • Добри организационни умения;
 • Умение както за самостоятелна работа, така и за работа в екип;
 • Отговорност.

Не съществуват строго определени изисквания, за да кандидатствате за подобна позиция. Ако притежавате горепосочените умения, имате шанс за успех. Въпреки това някои работодатели предпочитат да наемат хора с квалификация или поне предишен опит в областта на редакцията, журналистиката и др. сходни с професията области.  Основно е важен опита в писането и проверката на материали, като не е задължително да е било за онлайн медия. Представянето на портфолио с ваши материали е добър начин да покажете, че имате опит.

Не е задължително да имате квалификация или опит в сферата на информационните технологии, но умения в областта на уеб дизайна и редактирането на мултимедия ще ви бъдат от полза.

Ако започнете работа като уеб редактор вероятно ще ви бъде проведено вътрешно обучение. Ако работодателят ви прецени след време може да ви изпрати и на допълнителни курсове, които да увеличат вашите познания.

Възможностите за работа са големи, защото повечето онлайн медии и сайтове търсят уеб редактори. Те могат да работят за малки фирми и сайтове, като извършват всякаква дейност или за големи организации, където ще редактират за множество сайтове и ще работят в редакционен екип.

Възможностите за професионално развитие са големи и зависят от размера на компанията, за която работи редакторът.

Годишното заплащане на уеб редакторите е между 18 000 и 22 500 паунда, но с придобиването на опит то може да достигне 30 000 паунда.

Полезни връзки:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *