Професия „Училищен касиер“

Училищните касиери са висшестоящи финансови и административни мениджъри в учебните заведения. Работата им е да проверяват дали бюджета и ресурсите на училището се оползотворяват по най-добрия възможен начин, да водят счетоводството и да разпределят финансите. Освен тези задължения, училищните касиери могат да се занимават още с:

 • Докладване до директора на учебното заведение за финансовото му състояние;
 • Съветване на училищната управа по финансови въпроси;
 • Планиране на бюджета на училището;
 • Търсене на нови начини за намаляване на разходите;
 • Организиране доставянето на стоки и услуги към училището;
 • Разплащане с доставчици и предприемачи;
 • Управление на административната система на училището;
 • Подготовка на доклади и документация.

Обикновено училищните касиери работят около 37 часа на седмица, от понеделник до петък. Понякога е възможно и полагане на извънреден труд, ако има съвещание на училищния съвет или събитие, организирано от учебното заведение. Те могат да се възползват от отпуски само през удобно време, когато училището не работи, което е през ваканциите, най-вече през лятото.

За да станете училищен касиер ще са ви необходими следните умения и качества:

 • Опит в сферата на счетоводството и финансите;
 • Ръководни качества;
 • Отлични комуникативни способности;
 • Умения както за самостоятелна работа, така и за работа в екип;
 • Способност за взимане на бързи и отговорни решения;
 • Способност за отговорна работа с големи суми пари;
 • Организационни умения;
 • Способност да се придържате стриктно към изпълнение на задачи в рамките на поставени крайни срокове;
 • Способност за работа под стрес;
 • Добра компютърна грамотност.

За да имате реален шанс да ви наемат на работа в някое учебно заведение като касиер, ще ви трябва сериозен опит в сферата на счетоводството, финансите или мениджмънта. Въпреки, че от вас няма да се изисква специална квалификация, голяма част от училищните касиери са именно с такава, най-често счетоводна. След опита, квалификацията също се счита за голямо предимство. Ако нямате опит и квалификация, препоръчително е поне да изкарате курс в колеж и тогава да кандидатствате за подобна позиция.

Училищните касиери са търсени във всички видове учебни заведения – от държавни училища до местни образователни органи и органите на властта. В училищата персоналът се наема от управителния съвет или лицето, отговорно за управата на съответното училище.  Свободните работни места се обявяват в местната или национална преса, в сайтовете за работа и в сайтовете на местните образователни органи.

С добиването на опит и квалификации, училищните касиери могат да прогресират като се преместят да работят в по-голямо учебно заведение с по-голям бюджет и възможности или пък да започнат работа в сферата на финансовия или образователен мениджмънт на местните образователни органи или органите на властта.

Годишното заплащане на касиерите може да бъде от 16 000 паунда до 50 000 паунда, в зависимост от учебното заведение, в което работят и опита, който имат.

Полезни връзки:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *