Професия „Чистач“

Работата на чистачите е да почистват всякакви сгради и транспортни средства. Освен това те трябва да се постараят работните им места да отговарят на определени хигиенни изисквания, условия за безопасност и да имат приветлив за хората вид. Някои чистачи специализират само в определени сфери на почистването, например:

 • Почистване и пране на тапицерии и килими;
 • Почистване на подови настилки;
 • Почистване на места, в които се изисква високо ниво на хигиена, като например кухни;
 • Индустриално почистване на нови сгради;
 • Почистване на пътнически транспортни средства;
 • Външно почистване на сгради;
 • Почистване на специално оборудване;
 • Почистване на сгради след бедствие;
 • Почистване на местопрестъпления и др.

Всеки чистач трябва да е на ясно какви почистващи препарати да използва, как те въздействат на определени повърхности и дали са безопасни за здравето на околните. Някои чистачи извършват поддръжка на деликатно оборудване, като там нещата трябва да се изпълняват още по-внимателно и прецизно, а познанията за препаратите трябва да са на високо ниво.

Повечето чистачи работят когато сградите са затворени, което предимно е рано сутрин или късно вечер, а понякога и през почивните дни. Може да се работи почасово и на повикване, но работата на пълен работен ден е по-често срещана.

Чистачите, които работят на пълен работен ден изкарват около 35-40 работни часа на седмица, като е възможен и извънреден труд. Работата може да изисква и повече от един човек, така че е възможна и екипна работа. Обектите, на които се работи може да са едни и същи или различни.

За да работите като чистач, трябва да притежавате следните умения:

 • Познаване условията за здраве и безопасност на работа;
 • Познаване на почистващите препарати и умения за правилното им използване;
 • Добро физическо здраве;
 • Отговорност и честност;
 • Да сте мотивирани и способни;
 • Да умеете да работите както сами, така и в екип;
 • Да следвате процедурите за безопасност.

За да ви назначат на подобна работа не е необходимо да притежавате определени квалификации, а само да отговаряте на условията на работодателите. Възможно е да навлезете в професията и чрез чиракуване, ако сте на възраст до 25 години. За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk.

Когато ви вземат на работа като чистач, вероятно ще преминете обучение. Повечето компании имат собствени програми за обучение, които обхващат здравето и безопасността на работното място, какви препарати има и как се използват и др. В някои сфери на почистването може да изкарате и по-специално обучение, освен основното.

Възможно е да придобиете професионални квалификации QCF (NVQ, SVQ) директно на работното място. По този начин ще повишите и възможностите си за повишение, ако работите за работодател. Някои чистачи предпочитат да започнат собствен бизнес с почистване и да работят за себе си.

Заплащането на чистачите на пълен работен ден е между 10,000 и 12,000 паунда на година. Специализираните чистачи получават по-голямо възнаграждение. Парите, които могат да изкарат самонаетите чистачи зависят от много неща, например в кой град работите, колко клиенти имате, как ги таксувате и т.н.

Полезни връзки:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *