Процедура, в случаите, в които работодателят отказва да ни изплати заплатата

По закон ако някой ви дължи определена сума пари или пък отказва да ви плати за извършена от вас услуга, вие имате право да заведете дело срещу него. Каква е процедурата за това:

Първи стъпки

  1. Трябва да подадете молба до работодателя с искане той да ви плати дължимата сума. Трябва да му дадете 28-дневен срок и след като срокът изтече трябва да потърсите правен съвет и възстановяване на дължимото по реда на закона.
  2. Задължително трябва да пазите копието на молбата, както и всички други кореспонденции с въпросния работодател.
  3. Важно е да направите списък с имената и телефоните на колегите, които са работили с вас и знаят, че работодателя ви ви дължи пари, защото ако бъде образувано дело, те могат да бъдат призовани като свидетели.

Каква сума може да ми бъде възстановена?

Могат да ви се възстановят всички неизплатени заплати, надници и хонорари, а също и загуби по договорено възнаграждение.

Какви доказателства ми трябват?

Нужни са ви писмени доказателства като например копие от трудовия ви договор, последния фиш, който сте получили за работната ви заплата, графикът за часовете, които сте изработили също и кореспонденциите, които показват сумата, която трябва да ви бъде изплатена.

Към кого трябва да се обърна?

Обърнете се към Бюрото по граждански съвети (Citizens Advice Bureau) или пък към Агенцията за събиране на дългове (Debt Collection Agency). Агенциите като тази имат установена законна процедура. Те отправят последно предупреждение към работодателя, но ако той отново не изплати дължимата сума подготвят всички необходими документи и го дават под съд.

Колко ще ми струва?

Бюрото по граждански съвети може да ви даде безплатни съвети и дори може да ви представлява при подаването на жалби.

Агенцията за събиране на дългове няма да ви иска първоначална такса, но след като си получите дължимата сума ще трябва да им платите между 10%-20% от нея като компенсация на техните разходи (минимум поне 50.00 паунда) с изключение на административните такси. Таксата на съда е 65.00 паунда, ако дължимата ви сумата ви е между 500 и 1000 паунда. Ако дължимата сума е над 1000 паунда , то таксите съответно са и по-високи.

За да се образува съдебна процедура ще трябва да предплатите съдебните такси и малка такса на агенцията за попълването на формулярите за завеждане на делото. Разходите могат да бъдат погасени след успешното приключване на делото и 8% от дължимата сума, прибавена към общата в съдебния иск.

След като бъде произнесена присъда срещу работодателя ви, трябва да бъде подадена молба до съда, за да бъде задействана процедурата по събирането на присъдената сума. За изпълнението на процедурата ще са ви нужни допълнителни средства, които се добавят в съдебния иск.

Имайте в предвид, че в някои случаи е трудно да се постигне присъдата и парите ви да бъдат изплатени, заради това, че работодателя ви няма никакви средства в банковата си сметка, движимо или недвижимо имущество.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *