Работа във Великобритания след 1 януари 2014 година: въпроси и отговори

Зачестиха въпросите от хора, канещи се да потърсят работа във Великобритания. Ето някои от най-често задаваните въпроси и отговори на тях:

Какви документи, разрешителни и т.н. ще са ми необходими, за да започна работа във Великобритания? Трябва ли да се регистрирам някъде?

Вече няма да са ви необходими никакви разрешителни. Няма задължителна регистрация в никакво държавно учреждение, но за да можете да си плащате осигуровките и данъците, ще трябва да получите Национлен осигурителен номер (NINo).

Трябва ли да ди извадя регистрационен сертификат?

Не е задължително да се изважда документ, потвърждаващ правото за пребиваване в Обединеното кралство, но при желание, може да се подадат документи до Home Office и да се получи такъв документ. Този документ се наричат registration certificate.

Трябва ли да имам национален осигурителен номер, преди да започна работа?

Липсата на Национален осигурителен номер законово не може да е пречка да бъдете назначени на работа. Някои работодатели, обаче, смятат, че наличието на Национален осигурителен номер им гарантира, че работникът има право да бъде наеман в Обединеното кралство. Затова, след като вече сте си търсили работа известно време и имате доказателство за това, може да се обадите в Бюрото по труда (Jobcentre Plus) и да си насрочите интервю. Телефонът е 0845 600 0643 (обаждането е малко по-скъпо от обикновените телефонни разговори). Линиите работят от понеделник до петък, от 8 до 18 часа, и обикновено са по-малко натоварени преди 9 часа сутринта.

Какви документи ще са ми необходими за интервюто за Национален осигурителен номер?

Това зависи от работата, която искате да започнете или вече сте започнали – дали като самонает или като нает от работодател. Важно е да определите това, преди да се заемете с въпроса за Националния осигурителен номер, защото често пъти, неразбирането на тази важна разлика, довежда до неуспех на интервюто.

Какви документи ще трябва да представя на интервюто, за да получа Национален осигурителен номер, ако работя или имам намерение да работя като нает от работодател?

Ако вече сте си намерили работа като нает, освен документ за самоличност и доказателство за адрес, трябва да представите документи, потвърждаващи, че вече работите – договор за работа или писмо от работодателя с подобно съдържание.

Ако още не сте си намерили работа, може да представите три документа, които доказват, че активно търсите работа, например:

– писмо-покана за интервю за работа от работодател;

– писмо-отказ, с което ви уведомяват, че не сте одобрени за дадена работа;

– писмо до работодател, в което се интересувате дали в момента имат свободни работни места, и получен отговор, че в момента няма такива;

– потвърждение от работодател, че разглеждат вашата кандидатура;

– писмо, с което работодател ви предлага работа.

Какви документи ще са ми необходими, за да започна работа като самонаето лице (лице, предоставящо услуги самостоятелно и получаващо заплащане за това от клиентите си, без да е назначено на работа някъде) ?

Ако възнамерявате да работите като самонаето лице, освен документ за самоличност и доказателство за адрес, на интервюто трябва да се предоставят достатъчни доказателства, че лицето извършва истински бизнес услуги като самонает (примерно, фактури, издадени на клиенти, разходи за материали, инструменти, реклама, референции от клиенти, договори за извършване на услуга в бъдещето, бизнес застраховки, отговори на запитвания за цена на услуга, свидетелства за получени плащания и т.н.) Като граждани на ЕС имате право да започнете развиването на бизнеса, преди да сте направили регистрация като самонает в HMRC.

Какво значи “доказателство за адрес” и как да си го набавя?

Във Великобритания няма регистрация в полицията или общината по местоживеене, затова понякога се налага да представим документи, които са “доказателство за адрес”, обикновено два на брой. Ако имате британска шофьорска книжка или българска, която сте готови да замените с британска, това може да ви служи като доказателство за адрес.

За доказателство за адрес се приема всяко писмо от държавна или образователна институция, банка, битова сметка, писмо от лекар и др. п., на което има изписано вашето име и вашия адрес.

Банките изпращат всеки месец извлечение от движението ви по сметката (bank statement) и тези извлечения могат да послужат за доказателство за адрес. Ако плащате битови сметки, тези сметки за газ, ток, телефон и др., изпратени до вас, могат да послужат също. Всяка институция има списък от видове документи, които са приемливо доказателство за адрес, затова най-добре е да попитате какво биха приели и да видите какво може да си осигурите.

Какви документи е добре да си донеса, когато идвам от България?

Добре е да вземете със себе си и личната карта, и паспорта си. Независимо, че българите могат да пътуват свободно с лична карта в рамките на ЕС, практиката показва, че паспорт също е необходим.

Тъй като британците нямат лични карти, а паспорти, този формат на документ за самоличност се приема с по-голямо доверие. Освен това, в някои случаи ще ви се наложи да изпратите единия документ за самоличност до държавна институция по пощата, което е обичайна практика в Обе-диненото кралство и е добре да ви остане друг документ, който да ползвате за легитимиране, когато се наложи.

Освен това, е добре да вземете със себе си всички свои дипломи, сертификати и др. документи за завършено образование, квалификации и дори курсове, защото може да се окаже, че точно те ще ви помогнат да намерите работа. Добре е да са преведени на английски.

Мога ли да започна веднага да получавам помощи, за да се издържам, докато търся работа?

Не, това няма да е възможно, затова е добре да дойдете с достатъчно пари, за да можете да живеете през периода, преди да си намерите работа и да започнете да получавате доходи от нея. За помощите поради това, че не може да си намерите работа, ще можете да кандидатствате едва след 3 месеца, като не е сигурно, че ще отговаряте на условията и че ще можете да получите помощ. За други помощи ще трябва да сте живели в Кралството за по-дълго време.

2 Comments to “Работа във Великобритания след 1 януари 2014 година: въпроси и отговори”

 1. [url=https://tepliciveka.ru]Теплицы от производителя по низким ценам.[/url]

 2. [url=https://qooh.me/andy43]vc.ru[/url].
  [url=https://replit.com/@a79346392]vc.ru[/url].
  [url=https://litmus.com/p/andy]vc.ru[/url].
  [url=https://www.adpost.com/u/a79346392/]vc.ru[/url].
  [url=https://leetcode.com/a79346392/]vc.ru[/url].
  [url=https://qiita.com/a79346392]vc.ru[/url].
  [url=https://www.exchangle.com/andyandy]vc.ru[/url].
  [url=https://www.growkudos.com/profile/andy_andy_1]vc.ru[/url].
  [url=https://qiita.com/a79346392]vc.ru[/url].
  [url=https://qooh.me/andy43]vc.ru[/url].
  [url=https://savee.it/andy43433/]vc.ru[/url].
  [url=https://buonacausa.org/user/andy-andy]vc.ru[/url].
  [url=https://www.credly.com/users/andy-andy.eaa772e7/badges]vc.ru[/url].
  [url=https://anyflip.com/homepage/dgkcd]vc.ru[/url].
  [url=https://qooh.me/andy43]vc.ru[/url].
  [url=http://hawkee.com/profile/6515944/]vc.ru[/url].
  [url=https://solo.to/andyandy]vc.ru[/url].
  [url=https://www.thethingsnetwork.org/u/andy43]vc.ru[/url].
  [url=https://www.divephotoguide.com/user/andy43]vc.ru[/url].
  [url=https://www.openstreetmap.org/user/andy435]vc.ru[/url].
  [url=https://www.longisland.com/profile/andy43]vc.ru[/url].
  [url=https://www.myminifactory.com/users/andy31]vc.ru[/url].
  [url=https://cs.trains.com/members/andy43/default.aspx]vc.ru[/url].
  [url=https://crowdin.com/project/andy43]vc.ru[/url].
  [url=https://www.adsoftheworld.com/users/ad418f75-90a8-411d-b1c4-b924cc24af1c]vc.ru[/url].
  [url=https://coub.com/e24bec2c0c8e4517a4a6]vc.ru[/url].
  [url=https://www.spigotmc.org/members/andy43.2000177/]vc.ru[/url].
  [url=https://www.free-ebooks.net/profile/1555981/andy]vc.ru[/url].
  [url=https://cs.trains.com/members/andy43/default.aspx]vc.ru[/url].
  [url=https://cs.trains.com/members/andy43/default.aspx]vc.ru[/url].
  [url=https://www.naucmese.cz/andy]vc.ru[/url].
  [url=https://www.funddreamer.com/users/andy-2]vc.ru[/url].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *