Работа като самонает или като нает от работодател – предимства и недостатъци

Ако вече не искате да работите за някой друг и да развивате бизнеса му, може би трябва да започнете ваш собствен и да работите за себе си. Независимо кое от двете ще изберете, трябва да знаете, че всеки вариант си има своите положителни и отрицателни страни. Да работите като самонаето лице и да печелите за себе си може да ви изглежда доста добре, но дали наистина е така, както предполагате?

.

Самонаети лица

  • Обща информация.

Повечето от самонаетите лица са избрали да работят като такива заради предпочитанията си или заради други причини. В началото като започнете бизнеса си няма да имате много работа и определено не е добре да я подбирате, защото нещата  в повечето случаи няма да потръгнат. След като бизнесът ви потръгне, вече можете да си позволите да подбирате работата си и да наемете хора, които да работят за вас. Положителна страна на самонаетите лица е, че в повечето случаи те не са застрашени от това да изгубят работата си. Ако имате работа ще ви се наложи да работите много часове и то доста усърдно. Повечето самонаети лица работят без почивка, така че трябва да сте готови да жертвате почивките си, за да свършите добре работата, но ако това, което вършите ви харесва, вие няма да приемате работата си като нещо натоварващо. Ако не сте нает от работодател трябва да си заделяте пари за пенсия, защото ако не го правите няма  да можете да се възползвате от нея след години. Имате два варианта – да внасяте пари или пък да не спирате да работите, което е по-предпочитаният вариант от повечето самонаети. Можете сами да се справяте със счетоводството, ако не ще трябва да си наемете счетоводител за тази цел.

  • Данъчна информация.

Трябва да си плащате редовно осигуровките и данъците. Освен това всяка година ще ви се наложи да попълвате данъчна декларация. Самонаетите лица нямат право на годишни надбавки, но за сметка на това могат да получат някои данъчни облекчения.

 

Лица, наети от работодател

  • Обща информация.

Някои хора предпочитат да получават облагите, които им се полагат като наети от работодател и затова работят само на подобни длъжности. Някои от тях дори са били самонаети лица, които по-късно са се преориентирали. Все пак работата като самонаето лице може да бъде доста тежка и натоварваща. При лицата, които работят като наети от работодател има сигурност, която липсва при самонаетите. Служителите и работниците не се притесняват дали ще имат работа всеки ден, защото въпреки всичко те получават твърдо заплащане. Някои от облагите им са платен отпуск, пенсия, платен болничен, застраховка и др. При самонаетите лица тези неща не са налични, освен, ако самите вие не си ги осигурявате. Ако ви харесва да работите в голяма компания, да имате определено работно време , твърда заплата и други облаги, то работата като нает от работодател е точно за вас.

  • Данъчна информация.

Като наети от работодател, вие получавате фиксирана заплата, която ви се превежда по банков път всяка седмица или всеки месец. Работодателят ви ви удържа от заплатата необходимите данъци и така вие не се затормозявате излишно с подобни неща. Като служители или работници, вие имате правото и на годишни надбавки. Няма да ви се налага да попълвате данъчна декларация всяка година, освен ако нямате допълнителни облагаеми доходи, като наем от имоти, приходи от инвестиции и т.н.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *