Работа като персонален треньор

personaltrainerАко сте запалени по здравословния начин на живот и фитнеса, и обичате да работите с различни хора, тази работа може да бъде идеална за вас. Личните треньори помагат на своите клиенти да подобрят своето здраве и да стигнат своите фитнес цели.

За да станете личен треньор трябва първо да бъдете фитнес инструктор с високо ниво на опит и признати квалификации.

Вие също така ще се нуждаете от добри комуникативни умения, ще трябва да проявявате и приятелско отношение към своите клиенти. Важно е също да имате определени познания за начина по който работи човешкото тяло.

 

Работата

Като личен треньор, вие първо ще разговаряте с клиентите, за да разберете дали и колко дълго са практикували фитнес и какво е здравословното им състояние. Вероятно след това вие ще трябва да:

– им поставите реалистични краткосрочни и дългосрочни цели и програми, и план за постигането им

– обясните на клиентите как да следват своите програми за безопасно и ефективно постигане на целите, и да им помагате в изпълнението на задачите и упражненията

– консултирате своите клиенти по въпросите, свързани с техните здравни, хранителни и физически промени в начина им на живот

– следите и записвате напредъка на своите клиенти, използвайки методи, като например измерване на пулса и измерване нивата на телесната мазнина.

В някои случаи може да работите на пълен работен ден като фитнес инструктор и да провеждате частни тренировки извън работно време.

 

Работно време

Вашето работно време трябва да отговаря на нуждите на вашите клиенти, което може да означава работа до късно, както и през уикендите. Възможни са и пътувания, което също ще добави допълнително време.

Можете да изберете дали да бъдете самонает, което би могло да включва наемане на  площ във фитнес зала, създаване на собствена такава, или посещение на клиенти в собствените им домове.

 

Доход

Заплащането на личните треньори обикновено е на час, за всяка сесия с клиент. Няма определена заплата и доходите им зависят от местоположението, броят клиенти и дали обучаващият е самонаето лице или работи във фитнес зала.

Самостоятелно заетите (известни също като работещи на свободна практика) инструктори могат да печелят между £20 и £40 на час. Някои инструктори с високи квалификации или такива с отбрани клиенти могат да печелят между £50 и £100 на час.

Личните треньори, които работят на пълно работно време могат да печелят между £12,000 и £20,000 годишно.

Цифрите са предназначени само за ориентир.

 

Изисквания

За да станете личен треньор, обикновено би трябвало да сте най-напред опитен фитнес инструктор с призната квалификация, като например:

Level 2 Certificate in Fitness Instructing – Gym

Level 2 Diploma in Health, Fitness, and Exercise Instruction

Level 2 Diploma in Instructing Exercise and Fitness

Можете да придобиете и по-нататъшни квалификации, специфични за тази кариера, като:

Level 3 Diploma in Fitness Instructing and Personal Training

Level 3 Diploma in Personal Training

Курсовете за фитнес инструктор и личен треньор са широко достъпни и са на разположение в редица колежи и частни доставчици на обучение.

Членството в професионални организации, като например Register of Exercise Professionals (REPs) или National Register of Personal Trainers (NRPT) също е добър начин да демонстрирате вашата компетентност и умения и може да помогне за подобряване на перспективите ви за работа.

Ако вече сте квалифициран фитнес инструктор, можете да вземете Level 3 Award in Conversion of Advanced Fitness Instructor to Personal Trainer Status. Това ще ви позволи да промените членския си статут в REPs на Personal Trainer (Персонален треньор).

Можете да намерите повече информация за професионалното членство, както и подробности за квалификациите и одобрените доставчици на обучение на уебсайтовете на REPs и NRPT.

Register of Exercise Professionals

National Register of Personal Trainers

За да работите като личен треньор вие също трябва да имате застраховка гражданска отговорност и документ, доказващ способността ви да оказвате първа помощ при необходимост. Това трябва да включва сертификат за извършване на сърдечно-белодробна реанимация (CPR). Професионалните органи могат да ви дадат съвет относно това и други въпроси като например такси, застраховка и самонаемане.

Може да имате възможност да навлезете в професията и чрез програма за чиракуване. Необходимо е да проверите кои схеми са налични във вашия район. За повече информация, посетете уеб сайта на Apprenticeships.

Apprenticeships

 

Обучение и развитие

Вие ще трябва да развивате вашите умения и знания, за да бъдете в час с новостите в сферата. Това може да стане чрез посещаването на курсове за професионално развитие, работни срещи и семинари. Това е от съществено значение и за продължаване на членството ви в професионални регистри като REPs.

Освен това бихте могли да се запишете на допълнителни курсове за инструктори за повишаване на уменията, които може да включват обучение по йога, пилатес, аеробика или правилно хранене.

Ако искате да работите с хора, възстановяващи се от заболяване или които имат здравословни проблеми, има редица специализирани курсове на разположение, като например:

Level 3 Diploma in Exercise Referral

Level 4 Certificate in Exercise for the Management of Low Back Pain

Level 4 Certificate in Exercise and Nutritional Interventions for Obesity and Diabetes

Level 4 Certificate in Weight Management for Individuals with Obesity, Diabetes Mellitus and/or Metabolic Syndrome

За повече информация посетете уебсайта на REPs.

Register of Exercise Professionals

 

Умения, интереси и качества

За да бъдете личен треньор, вие ще трябва да имате:

– решителност и ентусиазъм

– добри организационни умения

– умение да общувате с хората и да се отнасяте приятелски с тях

– търпение и способност да мотивирате и вдъхновявате хората

– отговорно отношение към здравето и безопасността на хората

– познания в областта на човешката анатомия и физиология

– познания в областта на храните и здравословното хранене

– чувство за такт и дискретност

За повече информация:

Register of Exercise Professionals (REPs)
3rd Floor 8-10 Crown Hill
Croydon
Surrey
CR0 1RZ
Tel: 020 8686 6464
www.exerciseregister.org

National Register of Personal Trainers
www.nrpt.co.uk

SkillsActive
Castlewood House
77-91 New Oxford Street
London
WC1A 1PX
Advice line: 08000 933300
www.skillsactive.com

 

Възможности

Голяма част от персоналните треньори са самонаети лица.

Ако искате да бъдете наети, бихте могли да си потърсите работа в здравни клубове, собственост на големите вериги, в курорти и спа центрове, на круизни кораби и в големи компании, предоставящи фитнес съоръжения.

С опит и допълнително обучение, може да се преориентирате към друга област, като например физиотерапия.

На следните връзки може да откриете полезна информация, както и свободни работни места:

Leisure jobs

Leisure Vacancies

Leisure Opportunities

leisureweek.com

2 Comments to “Работа като персонален треньор”

  1. Jeśli masz wątpliwości co do działań swoich dzieci lub bezpieczeństwa ich rodziców, możesz włamać się do ich telefonów z Androidem z komputera lub urządzenia mobilnego, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Nikt nie może monitorować przez całą dobę, ale istnieje profesjonalne oprogramowanie szpiegowskie, które może potajemnie monitorować działania telefonów z Androidem, nie informując ich o tym.

  2. Monitoruj telefon z dowolnego miejsca i zobacz, co dzieje się na telefonie docelowym. Będziesz mógł monitorować i przechowywać dzienniki połączeń, wiadomości, działania społecznościowe, obrazy, filmy, WhatsApp i więcej. Monitorowanie w czasie rzeczywistym telefonów, nie jest wymagana wiedza techniczna, nie jest wymagane rootowanie. https://www.mycellspy.com/pl/tutorials/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *