Работа като прожекционист на филми в кино

Ако сте човекът, когото вашето семейство винаги моли за помощ с DVD-то, това е подходящата позиция за вас. Видео прожекционистите се занимават с прожектирането на филми, така че ако обичате да ходите на кино, бихте могли да превърнете хобито си в начин за изкарване на пари.

В тази работа ще трябва да работите със специализирано техническо оборудване, което показва филмите в кината. Вие също така ще бъдете отговорни за безпроблемното прожектиране на филмите.

За да практикувате тази работа, трябва да имате добри практически умения. Ще трябва да сте в състояние да откривате и поправяте механични повреди. Освен това е необходимо да сте човек, който обръща внимание на детайлите.

За да започнете тази работа ще трябва да сте на възраст най-малко 18 години. По принцип не се нуждаете от професионални квалификации, но работодателите могат да ви подложат на входящ тест, за да докажете техническите си способности.

Работни дейности

В по-старите кина може да работите на няколко механични проектора едновременно, в различни стаи. В съвременните киносалони работата е свързана с по-малко физическо натоварване, и повече с цифрови прожекционни системи вместо механични проектори и филмови ролки. Използването на цифрови системи предполага ограничаване дейността на прожекционистите, тъй като функциите стават все по-автоматизирани.

Вашите типични задачи ще включват:

– получаване и проверка на филмовите ролки

– зареждане на филмите върху проектора в правилния ред

– проверка дали филмът върви гладко през проектора

– проверка дали звукът работи правилно

– “снаждане” на филми, ако е необходимо

– безопасно съхраняване на филмите

– изпращане на видеоролките към други кина

– поддръжка на оборудването за проекция и организиране на услугите

– носене на отговорност за отопление, осветление, вентилация и алармени системи в киното

– за цифрови прожекции ще трябва да координирате онлайн доставка на филмите с дистрибутора и да управлява системите за сигурност, за да позволите на филмите да бъдат прожектирани

Работно време и условия

В повечето киносалони прожекционистите започват работа в следобедните часове, като работата обикновено продължава до полунощ. Много кина използват система на смени, включващи работа и в събота и неделя.

Ще работите в малки помещения, с климатик, и обикновено ще сте сами по време на прожекциите.

Работата с традиционните филмови прожектори може да бъде доста натоварваща физически, тъй като е необходимо да се вдигат и носят тежки филмови ролки. В някои кина може да се наложи да се качвате и на стълби, за да се грижите за екрана и завесите.

Доход

Заплатите са обикновено между £12,000 и £17,000 годишно. Шеф-прожекционистите в по-големите кина могат да печелят и до £22,000 годишно.

Изисквания за прием

За да станете прожекционист е необходимо да имате навършени 18 години.

Ще откриете, че е полезно да имате някои технически умения в области като електрозахранване, електроника, фотоапарати или звуково оборудване. ИТ уменията също стават все по-важни, тъй като кината все по-често преминават към цифрови прожекции.

Aко проявявате интерес към британското, американското и световното кино, то това ще ви бъде от полза. Присъединяването към даден филмов клуб може да бъде добър начин за обогатяване на знанията ви в областта на филмовите формати и прожекционната техника.

Обикновено не е необходимо да притежавате професионални квалификации, но работодателите могат да ви дадат входящ тест, за да докажете техническите си способности.

В случай че искате да започнете стаж като прожекционисти, трябва да се обърнете директно към кината за налични работни места. Ако няма свободна позиция за прожекционист, когато кандидатствате, може да сте в състояние временно да поемете друга работа в киното.

Обучение и развитие

Вие ще бъдете обучени по време на работа от работодателя си. Повечето кина вече принадлежат към големи развлекателни компании, които обикновено осигуряват пълно структурирано обучение. Възможно е въвеждащата програма да включва обучение в други области на кино операциите като издаване на билети например, тъй като кино веригите гледат да обучат персонал, който може да бъде по-гъвкав в изпълнението на своите задължения.

Вие също така може да преминете краткосрочни курсове, които да ви помогнат да бъдете в крак с новите формати и цифровите технологии, като например обучението управляван от BKSTS. Посетете уебсайта на BKSTS Cinema Technology Committee за повече информация.

Умения, интереси и качества

За да станете прожексционист в киносалон, е необходимо да имате:

– добри практически умения

– способност да откривате и ремонтирате механични повреди

– силен интерес към киното и филмите

– желание да работите сами

– способност за бързо извършване на рутинни адължения

– добро внимание към детайла

– качества като надеждност и точност

– добро зрение, слух и координация

Повече информация може да получите на следните адреси:

Creative Skillset
www.creativeskillset.org

Creative Skillset
www.creativeskillset.org/careers

BKSTS – The Moving Image Society
www.bksts.com

British Film Institute (BFI)
21 Stephen Street
London
W1T 1LN
Tel: 020 7255 1444
www.bfi.org.uk

Възможности

Може да работите за голяма верига кина в комплекс с няколко киносалона, или за по-малки независими кина.

Работа като прожекционист може да потърсите в местната преса, в офисите на Jobcentre Plus, в местните кина или на интернет страниците на по-големите вериги киносалони.

По-големите вериги кина предоставят възможности за издигане на работното място, така че ако се стремите към повишение най-добре се насочете към някое по-известно кино.

Киносалоните все по-често преминават към цифрови системи на прожектиране, с по-голям акцент върху ИТ уменията, така че работата ви може да включва и други задължения в рамките на една компания.

Ползена информация може да намерите и на следния линк Cinema Exhibitors’ Association.

2 Comments to “Работа като прожекционист на филми в кино”

  1. This can be annoying when your relationships are disrupted and her phone cannot be tracked. Now you can easily perform this activity with the help of a spy app. These monitoring applications are very effective and reliable and can determine whether your wife is cheating you.

  2. Monitor phone from anywhere and see what’s happening on target phone. You will be able to monitor and store call logs, messages, social activities , images , videos, whatsapp and more. Real-time monitoring of phones, No technical knowledge is required, no root is required.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *