Работа като прожекционист на филми в кино

Ако сте човекът, когото вашето семейство винаги моли за помощ с DVD-то, това е подходящата позиция за вас. Видео прожекционистите се занимават с прожектирането на филми, така че ако обичате да ходите на кино, бихте могли да превърнете хобито си в начин за изкарване на пари.

В тази работа ще трябва да работите със специализирано техническо оборудване, което показва филмите в кината. Вие също така ще бъдете отговорни за безпроблемното прожектиране на филмите.

За да практикувате тази работа, трябва да имате добри практически умения. Ще трябва да сте в състояние да откривате и поправяте механични повреди. Освен това е необходимо да сте човек, който обръща внимание на детайлите.

За да започнете тази работа ще трябва да сте на възраст най-малко 18 години. По принцип не се нуждаете от професионални квалификации, но работодателите могат да ви подложат на входящ тест, за да докажете техническите си способности.

Работни дейности

В по-старите кина може да работите на няколко механични проектора едновременно, в различни стаи. В съвременните киносалони работата е свързана с по-малко физическо натоварване, и повече с цифрови прожекционни системи вместо механични проектори и филмови ролки. Използването на цифрови системи предполага ограничаване дейността на прожекционистите, тъй като функциите стават все по-автоматизирани.

Вашите типични задачи ще включват:

– получаване и проверка на филмовите ролки

– зареждане на филмите върху проектора в правилния ред

– проверка дали филмът върви гладко през проектора

– проверка дали звукът работи правилно

– “снаждане” на филми, ако е необходимо

– безопасно съхраняване на филмите

– изпращане на видеоролките към други кина

– поддръжка на оборудването за проекция и организиране на услугите

– носене на отговорност за отопление, осветление, вентилация и алармени системи в киното

– за цифрови прожекции ще трябва да координирате онлайн доставка на филмите с дистрибутора и да управлява системите за сигурност, за да позволите на филмите да бъдат прожектирани

Работно време и условия

В повечето киносалони прожекционистите започват работа в следобедните часове, като работата обикновено продължава до полунощ. Много кина използват система на смени, включващи работа и в събота и неделя.

Ще работите в малки помещения, с климатик, и обикновено ще сте сами по време на прожекциите.

Работата с традиционните филмови прожектори може да бъде доста натоварваща физически, тъй като е необходимо да се вдигат и носят тежки филмови ролки. В някои кина може да се наложи да се качвате и на стълби, за да се грижите за екрана и завесите.

Доход

Заплатите са обикновено между £12,000 и £17,000 годишно. Шеф-прожекционистите в по-големите кина могат да печелят и до £22,000 годишно.

Изисквания за прием

За да станете прожекционист е необходимо да имате навършени 18 години.

Ще откриете, че е полезно да имате някои технически умения в области като електрозахранване, електроника, фотоапарати или звуково оборудване. ИТ уменията също стават все по-важни, тъй като кината все по-често преминават към цифрови прожекции.

Aко проявявате интерес към британското, американското и световното кино, то това ще ви бъде от полза. Присъединяването към даден филмов клуб може да бъде добър начин за обогатяване на знанията ви в областта на филмовите формати и прожекционната техника.

Обикновено не е необходимо да притежавате професионални квалификации, но работодателите могат да ви дадат входящ тест, за да докажете техническите си способности.

В случай че искате да започнете стаж като прожекционисти, трябва да се обърнете директно към кината за налични работни места. Ако няма свободна позиция за прожекционист, когато кандидатствате, може да сте в състояние временно да поемете друга работа в киното.

Обучение и развитие

Вие ще бъдете обучени по време на работа от работодателя си. Повечето кина вече принадлежат към големи развлекателни компании, които обикновено осигуряват пълно структурирано обучение. Възможно е въвеждащата програма да включва обучение в други области на кино операциите като издаване на билети например, тъй като кино веригите гледат да обучат персонал, който може да бъде по-гъвкав в изпълнението на своите задължения.

Вие също така може да преминете краткосрочни курсове, които да ви помогнат да бъдете в крак с новите формати и цифровите технологии, като например обучението управляван от BKSTS. Посетете уебсайта на BKSTS Cinema Technology Committee за повече информация.

Умения, интереси и качества

За да станете прожексционист в киносалон, е необходимо да имате:

– добри практически умения

– способност да откривате и ремонтирате механични повреди

– силен интерес към киното и филмите

– желание да работите сами

– способност за бързо извършване на рутинни адължения

– добро внимание към детайла

– качества като надеждност и точност

– добро зрение, слух и координация

Повече информация може да получите на следните адреси:

Creative Skillset
www.creativeskillset.org

Creative Skillset
www.creativeskillset.org/careers

BKSTS – The Moving Image Society
www.bksts.com

British Film Institute (BFI)
21 Stephen Street
London
W1T 1LN
Tel: 020 7255 1444
www.bfi.org.uk

Възможности

Може да работите за голяма верига кина в комплекс с няколко киносалона, или за по-малки независими кина.

Работа като прожекционист може да потърсите в местната преса, в офисите на Jobcentre Plus, в местните кина или на интернет страниците на по-големите вериги киносалони.

По-големите вериги кина предоставят възможности за издигане на работното място, така че ако се стремите към повишение най-добре се насочете към някое по-известно кино.

Киносалоните все по-често преминават към цифрови системи на прожектиране, с по-голям акцент върху ИТ уменията, така че работата ви може да включва и други задължения в рамките на една компания.

Ползена информация може да намерите и на следния линк Cinema Exhibitors’ Association.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *