Работа на височина

Ако работите на високи сгради или изобщо работите някъде на високо място, тук ще намерите много полезна информация и правила за такъв тип работа.

Има правилник, който се нарича Work at Height Regulations 2007 и е създаден специално за да се избегнат инциденти на работното място за всички хора, които работят на височина. Правилникът засяга употребата на нужното предпазно оборудване и безопасността по време на работа.

Да работите на височина означава работното ви място да е на такава височина, от която ако паднете да се нараните сериозно и дори да има опасност за живота ви.

Правилникът важи за всички, за които има  даже и малък риск от падане и нараняване. Задължително е да се спазва както от работници и самонаети лица, така и от работодателите.

Ако работите на височина, задължително трябва да докладвате за всички рискове, да използвате оборудването и да спазвате правилата за безопасност.

Ако сте работодател трябва да направите всичко възможно, за да предпазите работниците си от ситуации с неприятни последствия. Също трябва да спазвате правилника и да представяте нужното оборудване и инструктаж на работниците ви.

Според правилника работодателя е длъжен да осигури следните неща на подчинените си:

  • Oрганизирана и добре планирана работа на височина;
  • Взети в предвид лоши метеорологични условия, които могат да застрашат безопасността на работниците;
  • Провеждане на добро обучение на всеки нов работник;
  • Възможно най-добре обезопасено работно място;
  • Напълно функционираща предпазна екипировка, която се проверява редовно;
  • Да наблюдава за падащи предмети, мазилки, части и др. , които могат да застрашат живота на работниците и случайните минувачи;
  • Да избягва рискови ситуации от всякакъв вид;
  • Надзор над работата на работниците и ръководство за правилното и безопасно изпълнение.

Ако метеорологичните условия застрашават работниците, работата трябва да се отложи, докато времето стане благоприятно, за да работят.

Работодателят трябва да е напълно сигурен във възможностите, квалификацията и обучението на всяко от наетите лица.

Обучението на нови работници трябва да се проведе от работодателя. То трябва да бъде проведено много добре, заради риска и естеството на работа.

Работодателят трябва да е сигурен за безопасността на работниците и трябва да сведе рисковете от наранявания и други инциденти до минимум.

Екипировката трябва да бъде подходяща. Когато работодателят я избира, той трябва да се съобрази с условията, в които работят наетите от него лица и да прецени рисковете за безопасността им и какво оборудване им е нужно, за да се намалят до минимум.

One Comment to “Работа на височина”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *