Разрешаване на конфликти на работното място

1Дори и в най-задружните колективи понякога възникват скандали, които не могат да бъдат подминати. Ако сте все още начинаещ ръководител и не знаете как ефективно да се справите с конфликтите, вижте какво съветват специалистите:

  • Поговорете с хората от екипа и разберете какъв е проблемът

По време на разрешаването на конфликта е важно да се превърнете от посредник в участник. Изслушайте всяко лице, въвлечено в конфликта, погледнете нещата през неговите очи, но не бързайте да взимате страна, препоръчват експертите.

Основната задача на ръководителя е да създаде условия на участниците в конфликта да се съсредоточат върху начините за разрешаването на проблема, а не върху обстоятелствата, които са довели до него.

  • Намерете решение на проблема заедно

Колко често слушате съвети, когато се намирате в конфликтна ситуация? Обикновено в такива случаи хората се отнасят негативно към чуждите мнения. Всеки, който е замесен в конфликт, искрено смята, че той е прав.

Съвместното търсене на оптималния изход от ситуацията има голямо значение. Ако и двете страни са съгласни с намереното решение, то никой няма да се чувства, че е губещата страна.

  • Намерете главните участници

Когато хората се карат за нещо, това невинаги се дължи на някакви лични противоречия. Погледнете по-внимателно: понякога двамата конфронтиращи и посредникът стават участниците на поведенческа игра, която сигнализира за проблем в структурата на организацията.

Разглеждайте конфликта като началната точка за изясняването и оптимизацията на бизнес процесите в компанията. Може би трябва да преразпределите задачите, да дадете по-ясни инструкции, да анализирате информационните потоци в компанията. По този начин конфликтът в екипа понякога помага да се открият по-глобални проблеми, заради които се забавя и спира работата на цялата компания.

  • Не пречете на здравите спорове

Понятието „конфликт” в широкия смисъл означава противоречие между гледните точки, идеи и мнения. Наличието на определени конфликти в компанията е нормално, дори често подпомага успеха й.

Работата е там, че често, когато методите за решаване на задачи от няколко сътрудници не съвпадат, това прави работата по-ефективна, а присъствието на конкуренция (и конфликти) между хората оказва положителен ефект върху атмосферата в колектива. Важна отличителна черта на зловредния конфликт е отсъствието на доверие между въвлечените страни. Ако конфликтът влияе върху ефективността на цялата компания, то вече се налага ръководителят да се намеси.

  • Обяснете предимствата на сдобряването

Припомнете на колегите си, че всички сътрудници в компанията имат една цел. Изследването, проведено в Университета на Охрус, е показало, че изместването на фокуса на вниманието от процеса към крайния резултат води към подобряването на сътрудничеството.

Обяснете колко ще спечели всеки от участниците в конфликта от добрата съвместна работа и колко това е важно за успеха на цялата компания.

  • Не можете да решите проблема – регулирайте го

Не всички конфликти могат да бъдат разрешени. Някои хора със своите личностни качества не стават за съвместна дейност и ще се конфронтират отново и отново. В този случай можете да приложите тактиката на регулиране – например да разделите сътрудниците в различни отдели. Можете да измислите нов метод за регулиране на конфликта всеки път, когато той възниква.

Оригинален начин за регулиране на конфликтите е опитал предприемачът Джейсън Фрид (Jason Fried). В своята компания той ръководи по следния алгоритъм – „Днес ти си правият, а утре – аз”. Някой може да сметне този начин за решаване на конфликти за детински, но той наистина работи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *