Разрешаване на спорове и преговаряне с Inland Revenue

.

В някои случаи може да желаете да оспорите решение или да искате да преговаряте с Данъчните служби (Inland Revenue). Процедурата, която трябва да следвате и службата, към която искате да се обърнете ще се различават по вида на оспорването или диспута.

Главните процедури са:

.

  • Обжалване;
  • писмено отказване от искане поради закъснения на Данъчното;
  • преговори за данъчни задължения;
  • оплакване срещу Данъчното управление.

Данъчен инспектор (Revenue Adjudicator)

Данъчният инспектор (Revenue Adjudicator) разглежда жалби за административната злоупотреба на Данъчното, като например:

  • грешки;
  • несправедливост;
  • голямо закъснение.

Данъчният инспектор няма да разгледа:

• законни спорове;

• жалби, които вече са били разгледани от Парламентарен Омбудсман (Parliamentary Ombudsman);

• жалби срещу оценка на имущество, включително и жалби относно Общински данък (Council Tax);

• въпроси, които се отнасят за криминално преследване по време на законно производство.

Дадена жалба не трябва да бъде отнасяна до Данъчен инспектор (Revenue Adjudicator), докато не сте дали шанс на Данъчното да разреши проблема. При спешни случаи данъчният инспектор може да ви предложи помощ, без предварително да се обръщате към Данъчното. Ако се свържете директно със службата на Данъчната инспекция (020 7930 2292; www.adjudicatorsoffice.gov.uk), ще получите напътствие за необходимите процедури.

Парламентарен Омбудсман (Parliamentary Ombudsman)

Парламентарният Омбудсман (Parliamentary Ombudsman) може да помогне с жалбите срещу Данъчното ако, например, е имало закъснение, което би могло да се избегне, не е даден  необходимия съвет или при не следване на съответната процедура. Омбудсманът  не може да разследва жалби срещу правителствената политика или данъчното законодателство.

Ако желаете да се оплачете на Парламентарния Омбудсман, трябва преди това да се свържете с местния министър и да поискате проблемът да бъде прехвърлен.

Данъчна помощ – Tax Aid

Tax Aid (020 7803 4959; www.taxaid.org.uk) осигурява безплатен и независим данъчен съвет.Oрганизацията предлага съвет, помощ и адвокатско представляване за хората, които имат нужда от помощ при проблеми с данъци и Данъчното. Службата покрива въпроси като данъчни отстъпки, PAYE кодове, данъчни задължения, самонаемане, данъчни декларации, данъчна администрация и жалби. Услугата е съставена за хора, които не могат да си позволят да наемат счетоводител. Може да бъде даден съвет по телефона и да бъдат насрочени дати за среща.

2 Comments to “Разрешаване на спорове и преговаряне с Inland Revenue”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *