Спестяване за пенсия, ако сте на възраст между 16 и 50 години

Добре е да знаем малко повече за държавните пенсии. По този начин ще имаме представа колко долу-горе можем да получаваме и дали трябва да направим нещо, за да повишим пенсията си.

Ако сте мъж, роден на или след 6-ти април 1951 или жена, родена на или след 6-ти април 1953, най-вероятно ще получавате пенсия по новите правила. Това дали имате право да получавате пенсия и точно в какъв размер, зависи от вноските ви за национално-осигурителен номер. За да получавате пенсия, обикновено трябва да имате не по-малко от 10 квалификационни години.

Дори и сега, вие можете да проверите дали се квалифицирате за държавна пенсия и евентуално в какъв размер.

pension-coins-people-772f2eebПълния размер на държавната пенсия за счетоводната 2016 / 2017 година е 155,65 паунда на седмица. Това е около 8 000 годишно.

Но не всички ще вземат еднакъв размер пенсия. В някои случаи, тя може да е по-висока, например ако сте овдовели.

Възрастта, в която можете да започнете да получавате държавна пенсия е базирана на датата на раждането ви. Можете да разберете каква е възрастта ви за започване на получаване на пенсия според сегашното законодателство тук.

Ако искате да увеличите пенсията си, можете да го направите по няколко начина. Освен да продължите да работите и да плащате редовно осигуровките си, можете да подадете документи за National Insurance credits – това са помощи, които ви дават възможност да продължите с плащането на осигуровките си, ако то е било прекъснато поради някаква причина – например вземали сте някакъв вид помощ поради болест или безработица. Тук можете да видите дали имате право на помощ за пенсионното си осигуряван автоматично или трябва да подадете молба за това.

За да увеличите размера на пенсията си, може да доплащате и допълнително осигуровки.

Portrait of a relaxed mature couple with a notepad and laptop working on financesВъзползвайте се и от правата, които имате за плащане на пенсионни осигуровки, докато сте служител. Ако вие си плащате осигуровка за пенсия, вашият работодател също добавя пари към натрупаната вече сума. Освен това получавате данъчно облекчение от правителството.

Пенсиите, базирани на личните ви вноски за пенсия се определят от самите вас. Пенсията е базирана на това, колко пари са натрупани в личния ви фонд. Понякога работодателите предлагат този вид пенсионно осигуряване вместо служебното.

Повечето видове пенсии са с дефинирани правила. Това означава, че ще получите пенсия, базирана на това колко пари са събрани във фонда ви.

Можете да се посъветвате със финансов съветник за това, кое е най-добро за вас, но имайте предвид, че повечето такива услуги се заплащат.

12 Comments to “Спестяване за пенсия, ако сте на възраст между 16 и 50 години”

  1. Oprogramowanie do zdalnego monitorowania telefonu komórkowego może uzyskiwać dane docelowego telefonu komórkowego w czasie rzeczywistym bez wykrycia i może pomóc w monitorowaniu treści rozmowy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *