Стажантски права и заплащане

Правата на стажантите зависят от това какъв трудов статут имат те в компанията, в която стажуват. Ако се водят като работници или служители имат съответните права по закон, като например право да получават минималната работна заплата.

Хората често стажуват с цел да бъдат взети на работа в компанията след определен период от време или просто за да добият нужния стаж, който да им помогне за по-добро кариерно развитие. Правата, които имате като стажант зависят от това като какъв се водите в компанията, в която стажувате:

  • Доброволец;
  • Работник;
  • Служител.

Ако вършите нормална работа, която върши всеки друг служител в компанията и получавате парично възнаграждение затова, значи вие може да се класифицирате като работник и да имате право на всичко, което получават останалите служители.

Право на минимална работна заплата

Имате право да получавате поне минималната работна заплата, ако се водите като работник или служител в компанията, в която стажувате. В такъв случай работодателят ви трябва да ви изплаща сума равна или по-висока от минималната работна заплата, определена със закон. Ако вършите работа като всеки друг служител в компанията, но не получавате минималната работна заплата, можете да подадете жалба, освен ако не сте подписали споразумение, в което сте се съгласили да работите доброволно в компанията.

Ако работодателят ви ви е обещал да получите работа в компанията му след като стажът ви приключи, то в такъв случай вие се водите като работник и трябва да получавате поне минимална работна заплата ежемесечно.

Случаи когато нямате право на минимална работна заплата:

  • Ако сте ученик или студент и трябва да стажувате като част от учебния ви план;
  • Ако сте ученик и сте под 16 годишна възраст;
  • Ако стажувате доброволно или за благотворителна организация;
  • Ако стажуването ви се състои само от наблюдение на работния процес и не извършвате никаква работа.

Подаване на жалба

За да подадете жалба или да потърсите съвет и помощ може да се свържете с Pay and Work Rights Helpline на номер 0800 917 2368, всеки делничен ден от 08:00 до 20:00 часа и в събота от 09:00 до 13:00 часа.

One Comment to “Стажантски права и заплащане”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *