Такси и осигуровки за самонаети лица

Когато работите като самонаето лице, трябва да плащате данъци и осигурителни вноски на базата на доходите си. Важно е да си водите счетоводството правилно, за да знаете колко точно данъци трябва да внесете.

Първо преценете своя статус. За да определите колко данъци и осигурителни вноски трябва да платите, трябва да определите дали сте самонаето лице.

hmrc_self_assessment_tax_return-1Това по принцип е ясно, но понякога може да бъде малко по-сложно – например да работите като служител към фирма, а в същото време да работите и като самонает на някаква различна работа. В сайта на HMRC има въпросник (Employment Status Indicator), с който можете да определите дали със сигурност работите като самонаето лице. Той е напълно анонимен и няма да се изисква да попълвате лични данни.

Регистриране като самонаето лице

Когато започнете работа като самонаето лице, трябва да се регистрирате в данъчните служби. Крайният срок за регистрация е 5 октомври след края на счетоводната година, за която искате да подадете документите си за връщане на такси (tax return). Счетоводната година започва от 6 април и продължава до 5 април следващата календарна година. Ако изпуснете крайния срок за регистрация, може да ви бъде наложена глоба.

Можете да направите регистрацията си онлайн или като се обадите на телефона за регистриране на нови самонаети лица 0300 200 3504.

Колко данъци и какви осигурителни вноски трябва да заплатите като самонаето лице?

Като самонаето лице най-вероятно трябва да плащате клас 2 осигурителни вноски, както и данък върху дохода ви. Тези вноски се плащат с цел да покрият вноските за държавна пенсия, майчинство и помощ при тежка загуба (смърт). Ако не плащате вноските си навреме, може да ви е трудно да се възползвате от гореизброените предимства.

През март 2016, представителя на кралицата обяви, че осигурителните вноски клас 2 ще бъдат отменени от април 2018 година. В момента се разглеждат и възможности за промяна при осигурителните вноски клас 4, но все още няма краен резултат при тях.

Регистриране по ДДС

Някои самонаети трябва да се регистрират по ДДС. Други могат да се регистрират по желание. За да разберете дали задължително трябва да се регистрирате по ДДС, можете да използвате онлайн формата.

Водете си правилно счетоводството

За да плащате правилния размер данъци, трябва да поддържате добро счетоводство. Ако счетоводството ви е добре водено и пазите всички фактури и касови бележки, няма да имате проблем с попълването на данъчната декларация. В случай, че счетоводството ви не е добро и нямате някои касови бележки и фактури, може да бъдете глобени.

the-self-assessment-tax-d-002Основните неща, които да пазите включват: фактури и касови бележки от продажби и разходи за бизнеса ви. Вие трябва да имате всеки документ за приходи и разходи, включително касови книги, фактури, пътни листи, банкови извлечения, касови бележки за покупки, документа p60, ако работите и като служител в друга фирма (employed).

Попълване на форма за връщане на данъци

Всяка година през април, данъчните служби ви изпращат писмо, което да ви напомни да попълните формуляра за връщане на такси и за изчисляване колко такси дължите за годината, която е изминала.

Има различни крайни срокове за подаване на документите, в зависимост от това по какъв начин ги подавате. Ако подавате документите си онлайн, крайния срок е 31-ви януари на календарната година след края на счетоводната година, за която ще подавате документи. Ако подавате документите си на хартия, крайният срок е 31-ви октомври след края на счетоводната година (5 април).

За данъците които дължите, крайният срок е 31 януари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *