Такси и осигуровки за самонаети лица

Когато работите като самонаето лице, трябва да плащате данъци и осигурителни вноски на базата на доходите си. Важно е да си водите счетоводството правилно, за да знаете колко точно данъци трябва да внесете.

Първо преценете своя статус. За да определите колко данъци и осигурителни вноски трябва да платите, трябва да определите дали сте самонаето лице.

hmrc_self_assessment_tax_return-1Това по принцип е ясно, но понякога може да бъде малко по-сложно – например да работите като служител към фирма, а в същото време да работите и като самонает на някаква различна работа. В сайта на HMRC има въпросник (Employment Status Indicator), с който можете да определите дали със сигурност работите като самонаето лице. Той е напълно анонимен и няма да се изисква да попълвате лични данни.

Регистриране като самонаето лице

Когато започнете работа като самонаето лице, трябва да се регистрирате в данъчните служби. Крайният срок за регистрация е 5 октомври след края на счетоводната година, за която искате да подадете документите си за връщане на такси (tax return). Счетоводната година започва от 6 април и продължава до 5 април следващата календарна година. Ако изпуснете крайния срок за регистрация, може да ви бъде наложена глоба.

Можете да направите регистрацията си онлайн или като се обадите на телефона за регистриране на нови самонаети лица 0300 200 3504.

Колко данъци и какви осигурителни вноски трябва да заплатите като самонаето лице?

Като самонаето лице най-вероятно трябва да плащате клас 2 осигурителни вноски, както и данък върху дохода ви. Тези вноски се плащат с цел да покрият вноските за държавна пенсия, майчинство и помощ при тежка загуба (смърт). Ако не плащате вноските си навреме, може да ви е трудно да се възползвате от гореизброените предимства.

През март 2016, представителя на кралицата обяви, че осигурителните вноски клас 2 ще бъдат отменени от април 2018 година. В момента се разглеждат и възможности за промяна при осигурителните вноски клас 4, но все още няма краен резултат при тях.

Регистриране по ДДС

Някои самонаети трябва да се регистрират по ДДС. Други могат да се регистрират по желание. За да разберете дали задължително трябва да се регистрирате по ДДС, можете да използвате онлайн формата.

Водете си правилно счетоводството

За да плащате правилния размер данъци, трябва да поддържате добро счетоводство. Ако счетоводството ви е добре водено и пазите всички фактури и касови бележки, няма да имате проблем с попълването на данъчната декларация. В случай, че счетоводството ви не е добро и нямате някои касови бележки и фактури, може да бъдете глобени.

the-self-assessment-tax-d-002Основните неща, които да пазите включват: фактури и касови бележки от продажби и разходи за бизнеса ви. Вие трябва да имате всеки документ за приходи и разходи, включително касови книги, фактури, пътни листи, банкови извлечения, касови бележки за покупки, документа p60, ако работите и като служител в друга фирма (employed).

Попълване на форма за връщане на данъци

Всяка година през април, данъчните служби ви изпращат писмо, което да ви напомни да попълните формуляра за връщане на такси и за изчисляване колко такси дължите за годината, която е изминала.

Има различни крайни срокове за подаване на документите, в зависимост от това по какъв начин ги подавате. Ако подавате документите си онлайн, крайния срок е 31-ви януари на календарната година след края на счетоводната година, за която ще подавате документи. Ако подавате документите си на хартия, крайният срок е 31-ви октомври след края на счетоводната година (5 април).

За данъците които дължите, крайният срок е 31 януари.

138 Comments to “Такси и осигуровки за самонаети лица”

 1. Pingback: porn
 2. Pingback: porn
 3. Pingback: child porn
 4. Pingback: porn
 5. Быстромонтируемые здания – это актуальные конструкции, которые отличаются великолепной скоростью строительства и гибкостью. Они представляют собой строения, состоящие из эскизно изготовленных деталей либо компонентов, которые способны быть быстро собраны на месте застройки.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Строительство из сэндвич панелей под ключ[/url] обладают гибкостью также адаптируемостью, что дозволяет легко менять а также трансформировать их в соответствии с нуждами клиента. Это экономически успешное и экологически стабильное решение, которое в последние годы получило обширное распространение.

 6. Pingback: child porn
 7. Pingback: porn
 8. Pingback: child porn
 9. Pingback: child porn
 10. Pingback: porn
 11. Разрешение на строительство – это государственный документ, выделяемый органами власти, который дарует юридическое разрешение на начало работы строительства, модификацию, основной реабилитационный ремонт или разнообразные сорта строительство объектов. Этот акт необходим для осуществления практически разнообразных строительных и ремонтных процедур, и его отсутствие может повести к серьезным юридическими и денежными результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]разрешение на проведение строительства[/url]?
  Правовая основа и надзор. Разрешение на строительство и реконструкцию объекта – это способ осуществления соблюдения законов и стандартов в стадии эрекции. Лицензия дает гарантии соблюдение законодательства и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://rns50.ru/[/url]
  В результате, разрешение на строительство объекта представляет собой существенный способом, предоставляющим правовую основу, охрану и устойчивое развитие строительства. Оно дополнительно обязательным действием для всех, кто намечает строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и его наличие помогает укреплению прав и интересов всех сторон, заинтересованных в строительной деятельности.

 12. Разрешение на строительство – это правовой документ, предоставляющий государственными органами, который предоставляет доступ законное разрешение на работу на начало строительство объектов, реабилитацию, основной ремонт или разные виды строительства. Этот уведомление необходим для выполнения почти разнообразных строительных и ремонтных операций, и его отсутствие может подвести к серьезным юридическими и денежными результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]разрешение на строительство перечень документации[/url]?
  Соблюдение правил и надзор. Генеральное разрешение на строительство – это средство поддержания соблюдения правил и норм в стадии создания. Разрешение дает гарантийное выполнение правил и норм.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.rns50.ru[/url]
  В окончательном итоге, разрешение на строительство объекта является ключевым способом, предоставляющим законность, гарантирование безопасности и устойчивое развитие стройки. Оно более того является обязательным мероприятием для всех, кто собирается осуществлять строительство или модернизацию объектов недвижимости, и наличие этого содействует укреплению прав и интересов всех сторон, заинтересованных в строительной деятельности.

 13. Моментально возводимые здания: коммерческий результат в каждой составляющей!
  В современном мире, где часы – финансовые ресурсы, быстровозводимые здания стали истинным спасением для коммерции. Эти новейшие строения сочетают в себе устойчивость, экономичное использование ресурсов и ускоренную установку, что дает им возможность оптимальным решением для разнообразных коммерческих задач.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания работы[/url]
  1. Быстрота монтажа: Секунды – определяющие финансовые ресурсы в бизнесе, и скоростроительные конструкции позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это чрезвычайно полезно в вариантах, когда срочно нужно начать бизнес и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Экономия: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, стоимость быстровозводимых зданий часто бывает менее, по сопоставлению с традиционными строительными задачами. Это позволяет сократить затраты и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://scholding.ru/[/url]
  В заключение, моментальные сооружения – это лучшее решение для проектов любого масштаба. Они комбинируют в себе быстроту возведения, эффективное использование ресурсов и устойчивость, что придает им способность отличным выбором для фирм, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и выручать прибыль. Не упустите возможность сэкономить время и средства, идеальные сооружения быстрого монтажа для ваших будущих проектов!

 14. Моментально возводимые здания: прибыль для бизнеса в каждом строительном блоке!
  В сегодняшнем обществе, где часы – финансовые ресурсы, экспресс-конструкции стали истинным спасением для фирм. Эти новаторские строения объединяют в себе солидную надежность, эффективное расходование средств и быстроту установки, что обуславливает их лучшим выбором для бизнес-проектов разных масштабов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые конструкции недорого[/url]
  1. Молниеносное строительство: Время – это самый важный ресурс в деловой сфере, и объекты быстрого монтажа способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это преимущественно важно в вариантах, когда срочно требуется начать бизнес и получать доход.
  2. Экономия: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто бывает менее, по отношению к традиционным строительным проектам. Это дает возможность сэкономить деньги и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://scholding.ru/[/url]
  В заключение, скоро возводимые строения – это отличное решение для предпринимательских задач. Они комбинируют в себе быстроту монтажа, финансовую выгоду и долговечность, что обуславливает их отличным выбором для компаний, ориентированных на оперативный бизнес-старт и получать прибыль. Не упустите возможность сократить затраты и время, оптимальные моментальные сооружения для вашего следующего делового мероприятия!

 15. На сайте caso-slots.com я нашел все, что нужно для идеального начала игры в онлайн казино – полный список популярных казино и даже список тех, где предлагают бонусы на первый депозит. Азарт впереди!

 16. Pingback: porn
 17. Скоро возводимые здания: коммерческая выгода в каждом кирпиче!
  В современном мире, где моменты – финансы, строения быстрого монтажа стали настоящим спасением для экономической сферы. Эти современные сооружения комбинируют в себе высокую прочность, финансовую эффективность и скорость монтажа, что обуславливает их превосходным выбором для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания из металлоконструкций стоимость[/url]
  1. Молниеносное строительство: Секунды – самое ценное в предпринимательстве, и быстровозводимые здания позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это высоко оценивается в моменты, когда срочно требуется начать бизнес и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Финансовая эффективность: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, цена скоростроительных зданий часто бывает ниже, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это позволяет сократить затраты и достичь большей доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, скоростроительные сооружения – это великолепное решение для коммерческих проектов. Они комбинируют в себе ускоренную установку, экономичность и высокую прочность, что сделало их превосходным выбором для компаний, имеющих целью быстрый бизнес-старт и получать деньги. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, идеальные сооружения быстрого монтажа для вашего предстоящего предприятия!

 18. Скоро возводимые здания: финансовая польза в каждой детали!
  В современной действительности, где время равно деньгам, здания с высокой скоростью строительства стали настоящим спасением для предпринимательства. Эти новейшие строения объединяют в себе высокую прочность, эффективное расходование средств и быстрый монтаж, что делает их первоклассным вариантом для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Стоимость постройки быстровозводимого здания[/url]
  1. Ускоренная установка: Время – это самый важный ресурс в экономике, и экспресс-сооружения позволяют существенно сократить сроки строительства. Это значительно ценится в условиях, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Экономичность: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, экономические затраты на моментальные строения часто оказывается ниже, чем у традиционных строительных проектов. Это обеспечивает экономию средств и достичь большей доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.scholding.ru/[/url]
  В заключение, объекты быстрого возвода – это лучшее решение для коммерческих инициатив. Они сочетают в себе молниеносную установку, бюджетность и устойчивость, что обуславливает их идеальным выбором для фирм, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и извлекать прибыль. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, лучшие скоростроительные строения для вашего следующего начинания!

 19. Наши мастерские предлагают вам шанс воплотить в жизнь ваши первостепенные смелые и творческие идеи в сегменте внутреннего дизайна. Мы осуществляем на производстве занавесей со складками под по индивидуальному заказу, которые не только придают вашему дому неповторимый стимул, но и подчеркивают вашу особенность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]шторы гофре плиссе[/url] – это гармония изящества и функциональности. Они генерируют атмосферу, очищают свет и соблюдают вашу приватность. Выберите материал, цвет и украшение, и мы с радостью создадим занавеси, которые именно выделат природу вашего внутреннего оформления.

  Не задерживайтесь обычными решениями. Вместе с нами, вы будете способны создать занавеси, которые будут гармонировать с вашим неповторимым предпочтением. Доверьтесь нам, и ваш обитель станет уединением, где любой компонент выражает вашу уникальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]сайте[/url].

  Закажите гардины со складками у нас, и ваш дворец преобразится в парк стиля и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы предоставим помощь вам осуществить в жизнь собственные фантазии о идеальном интерьере.
  Создайте вашу собственную собственную повествование дизайна с нами. Откройте мир возможностей с шторами со складками под по заказу!

 20. Наши цехи предлагают вам перспективу воплотить в жизнь ваши наиболее смелые и творческие идеи в области интерьерного дизайна. Мы фокусируемся на создании гардины со складками под по вашему заказу, которые не только подчеркивают вашему дому неповторимый лоск, но и подчеркивают вашу уникальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]шторы плиссе в москве[/url] – это соединение шика и употребительности. Они создают комфорт, отсеивают освещение и консервируют вашу конфиденциальность. Выберите ткань, гамму и орнамент, и мы с с радостью сформируем текстильные шторы, которые именно подчеркнут природу вашего внутреннего дизайна.

  Не задерживайтесь шаблонными решениями. Вместе с нами, вы сможете сформировать гардины, которые будут соответствовать с вашим собственным предпочтением. Доверьтесь нашей бригаде, и ваш съемное жилье станет территорией, где каждый элемент выражает вашу личность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]интернет-ресурсе[/url].

  Закажите занавеси со складками у нас, и ваш дом преобразится в рай образа и удобства. Обращайтесь к нашей команде, и мы поможем вам реализовать в жизнь ваши собственные фантазии о превосходном интерьере.
  Создайте свою собственную рассказ внутреннего оформления с нами. Откройте мир альтернатив с шторами со складками под заказ!

 21. Pingback: sex
 22. Эффективное теплосбережение обшивки — прекрасие и бюджетность в вашем недвижимости!
  Согласитесь, ваш загородный дом заслуживает превосходного! Теплоизоляция наружных стен – не исключительно решение для экономии на отоплении, это вклад в в удобство и долговечность вашего жилья.
  ✨ Почему утепление с нами-специалистами?
  Опытность: Наша бригада – компетентные. Наша команда заботимся о каждой конкретной, чтобы обеспечить вашему домовладению идеальное тепловая изоляция.
  Стоимость услуги тепловой изоляции: Наша компания ценим ваш денежные средства. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Прайс утепление фасада[/url] – начиная с 1350 руб./кв.м. Это вложение капитала в ваше комфортабельное будущее!
  Энергосбережение: Забудьте о потерях тепла! Наш подход не только сохраняют тепловое комфорта, но и дарят вашему жилищу новый уровень теплосбережения энергоэффективности.
  Создайте свой домашний уголок тепловым и модным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]https://n-dom.ru/
  [/url]
  Не покидайте свой дом на волю случая. Доверьтесь нашей бригаде и создайте комфорт вместе с нами-профессионалами!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *