Темите табу в английския офис

1С отпадането на ограниченията за работа все повече български граждани започват работа като наети лица в английски офиси и понякога доста болезнено се сблъскват с последиците от голямото разминаване в манталитета и поведението в българския и английския офис.

Радостта и ентусиазмът от назначаването на така очакваната квалифицирана работа могат бързо да се помрачат в случаите на незнаене на основни правила на поведение и служебна етика, които трябва да се спазват тук и при нарушаването на които може да се стигне до сурови дисциплинарни наказания.

Ето няколко теми, които се дискутират свободно в българския офис, но се считат за табу, когато започнем работа тук:

  • Политическите теми

Този кръг от теми не е препоръчително да се дискутира в местното офисно пространство и най-вече по времето на избори (каквито и да са те по своя мащаб). Избягвайте всякакви дискусии по повод на вашите политически предпочитания и позиции. Този род коментари могат да доведат не само до лична неприязън от страна на опонентите ви, но и до директно оплакване срещу вас за политическа агитация, което да стигне до знанието на вездесъщия HR Department. И те са в правото да поискат от вас писмено обяснение за вашето „политиканстване”.

У нас на работното място могат смело да се вихрят разгорещени политически дебати, но тук е добре да се спести тази емоция, защото последиците от нея няма да останат между четирите стени на офиса.

  • Религията

В сравнение с политиката темата за религията във Великобритания си е направо двойно табу. Това е тема, за която е добре да не споменавате изобщо и да не задавате въпроси за нея. Дългогодишната практика в смесената етническа среда на Великобритания отдавна е наложила нормата да се демонстрира уважение към тази тема, като най-вече …се избягват всякакви коментари по нея. Ще се изненадате неприятно колко лично се възприема тази тема тук, като не е изключено да ви създадат проблем дори тези хора, които не могат да възприемат, че не сте религиозни и не понасяте религията (ако сте го заявили на всеослушание). Профилактиката тука е една – решително заобикаляне на тези теми.

  • Парите

Тема, която също показва отчетливата разлика между българската и английската офисна култура. Докато в нашия роден офис ние с наслада коментираме нашите заплати, сравняваме ги с тези на един или друг колега и открито страдаме от служебната несправедливост, тук не само че не е прието да питате вашите колеги какви пари получават, но и не е желателно дори да им цитирате размера на вашата заплата.

Още на първите ви интервюта при назначаването ви на работа от вас изискват в прав текст да не коментирате вашето заплащане с колеги. На т.нар. „годишна атестация”, по време на която се преценява повишаването или намаляването на вашата заплата, също ще използват случая да ви напомнят да не коментирате за това. Това табу се разпростира както върху коментарите ви за заплатата, така и до обсъждането на други финансови въпроси, като например, плащането на ипотечен заем, питания за цената на къщата, в която живее колегата ви, колата, която кара и т.н. Всеки въпрос за пари със сигурност ще се приеме с резервираност или понякога с открита враждебност от страна на някои хора, което на свой ред може да доведе до оплакване срещу вас.

  • Сексът и любовният живот

Това е много лична тема и разказите за вашите интимни подвизи често пъти биха се приели с неодобрение, като в някои случаи те ще ви гарантират трайна бъдеща изолация в офиса. Обсъждането на въпросите от този род тук се приемат като грубо навлизане в личното пространство и всеки нетактичен коментар или дори невинно изказване биха довели до оплакване и до преместването ви в друг отдел или, недай си, боже – и до освобождаване от работа.

Ако в българския офис можете да раздвижите позадрямалото следобедно настроение със секс шегичка по адрес на колежката, по-добре не пренасяйте тази практика и на местна почва. Ще ви коства хиляди паунди.

  • Партньорствата ви и отношенията ви с другия пол

Става въпрос за дискутирането на подробности в отношенията ви с настоящи приятел или приятелка (съпруг/съпруга). Бъдете внимателни. Дори и ако става въпрос за казани добри думи за вашите текущи отношения, все ще се намери някой в офиса, когото да отегчите. Обстойните анализи на вашите къщни проблеми обаче в някои случаи биха довели до разследване (по вътрешен сигнал) на качеството на вашата работа.

Ако в българския офис всяка семейна неприятност би стартирала колективна реакция от мнения, съчувствия и съвети, в английския офис това би довело по-скоро до подаването на сигнал за поведението ви на работното място.

  • Болести и заболявания

Тази тема е също много чувствителна по тези ширини и е добре да не я дискутирате, особено когато се отнася до вас или вашите колеги, защото спокойно могат да ви доложат за „разпространяване на лична информация”.

Да, ясно е, че в българския офис ще ви засипят със съвети за здравни процедури, лекове и хомеопатични чудеса, които ще решат проблема. Тук обаче дори коментирането на вашето лично здравословно състояние в един момент може да се извърти срещу вас и да доведе до донос за вашата дисциплинираност и работна кондиция.

Източник: в-к „БгБен“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *