Трите основни въпроса, които имат значение на интервютата за работа

1Има интервюта за работа, които протичат лесно – интервюиращият ви предразполага, кара ви да се чувствате удобно, задава лесни въпроси и т.н. Други пък могат да ви опънат нервите до краен предел – интервюиращият ви гледа страшно, задава ви сложни въпроси и не ви дава много време преди да изстреля следващия въпрос. И в двата случая обаче, ако сте се подготвили добре, едва ли ще изпитате особени затруднения.

В желанието си да получим дадена работа, ние се подготвяме за интервюто като заучаваме отговори на всякакви въпроси, които могат да ни бъдат зададени от събеседника. Разбира се, няма как да знаем какви точно ще са въпросите, затова с колкото повече отговори се подготвим – толкова по-добре. Но самата подготовка и заучаването на толкова отговори не е никак лесно и отнема много време.

Всъщност експертите смятат, че има три основни въпроса, които са от значение за интервюиращите. Добрите отговори на тях няма да ви спечелят веднага позицията, но ще ви изстрелят едни гърди напред пред останалите кандидати.

Освен това тези три въпроса малко или много са свързани с останалите най-често задавани от интервюиращите въпроси, така че ако се подготвите добре за тях ще можете да отговорите и на другите без много да се замисляте.

Може би вече се питате кои са тези основни въпроси? Ето ги и тях:

1.    Имате ли необходимите умения и опит за работата?

2.    Имате ли интерес към компанията и работата и ще я вършите ли с удоволствие?

3.    Ще съумеете ли да станете част от екипа и културата на компанията?

Имайте предвид, че едва ли ще ви зададат въпросите точно по този начин, може да са разделени на части, но със сигурност ще представляват нещо подобно.

Нека разгледаме по-подробно всеки от въпросите и да дадем идея как точно да се подготвите за тях:

Имате ли необходимите умения и опит за работата?

Помислете кои са основните умения, които ще ви трябват, за да вършите работата, за която кандидатствате. Преценете дали ги имате всичките и откъде са придобити – може би на същата позиция или по-малко от различни работи? Замислете се какъв опит имате и до каква степен сте развили тези си умения.

Когато отговаряте на подобен въпрос, започнете да изброявате най-важните умения, които се изискват за работата и разбира се, притежавате. След това избройте останалите си умения, които не са от толкова съществена важност, например, че сте комуникативни, имате добра компютърна грамотност, разбирате се добре с колегите си и т.н.

Не забравяйте, че най-важното тук е да покажете, че знаете, кои са основните умения за позицията и че вие ги имате, или поне повечето. Ако имате опит на същата или подобна позиция, също трябва да го споменете, независимо дали го пише в автобиографията ви или не.

След като се подготвите добре по този въпрос, вие ще можете да отговорите без особени усилия на сходни въпроси като:

–          Ще ми разкажете ли нещо повече за себе си?

–          Кои са вашите най-силни и слаби страни?

–          Какво можете да ни дадете, което останалите кандидати не могат?

–          Защо смятате, че сте подходящ за тази работа?

–          Какви предизвикателства смятате, че ще ви даде работата?

Имате ли интерес към компанията и работата и ще я вършите ли с удоволствие?

Всеки работодател желае да чуе от кандидатите-служителите си, че харесват евентуалната си работа и биха я вършили с удоволствие. Тук освен да покажете интерес, вълнение и желание за работа, интервюиращият трябва да разбере, че се интересувате повече от останалите кандидати. За да му го покажете проучете добре компанията, разберете как работи, какви стратегии ползва и как се представя напоследък на пазара, какво предлага на хората и т.н.

Когато ви се зададе подобен въпрос, започнете с всичко научено за компанията. Покажете интереса си към нея и след това желанието си да работите в нея, да и помагате да се развива. Накрая може да споменете и колко би ви харесало да работите на подобна длъжност и че ще вършите задълженията си с удоволствие.

Заучени части по този въпрос може да използвате и при следните:

–          Какво знаете за компанията?

–          Какво мислите, че целим да постигнем?

–          Какво знаете за нашите продукти и услуги?

–          Защо искате да работите за нас?

–          Защо смятате, че тази работа е подходяща за вас?

–          Какво ви мотивира?

Ще съумеете ли да станете част от екипа и културата на компанията?

Този въпрос цели да покаже каква е вашата личност, стилът ви на работа, комуникативни ли сте и разбирате ли се с хората, т.е. дали наистина ще се разбирате с колегите си и дали ще се чувствате комфортно в компанията.

Всяка компания си има своя вътрешна култура, с която всички служители трябва да са съгласни и да следват. Под „култура“ основно се изразява начина на работа и поведение. Преценете дали съответното място ще пасне на вашия стил на работа и държание, защото ако смятате, че ще се чувствате като риба на сухо, по-добре откажете работата.  Освен за вас, да се чувствате добре на работното място, е важно и за компанията – все пак ще инвестира време и пари във вас, а ако не си паснете с колектива и компанията като цяло, ще трябва да се търсят нови хора и отново да се губи ценно време и средства.

За да разберете каква в културата на съответната компания ще трябва да я проучите добре. Понякога тази информация не се намира лесно, затова ще ви е от ползва ако имате познат или приятел, който работи там или просто се свържете с някой служител, за да го поразпитате.

В интернет вече се появяват и сайтове, които събират подобна информация от служителите, но все още е сравнително оскъдна. Все пак може да проверите някой от тези сайтове, например www.glassdoor.com.

Ако прецените, че ще си паснете с културата и политиката на компанията и вероятно ще се разбирате с колегите си, тогава убедете и интервюиращият, че това ще е така.

Подготовката за този въпрос ще ви помогне и в отговарянето на следните:

–          Ще ни опишете ли стила си на работа?

–          Ще се опишете ли с няколко думи?

–          Как биха ви описали вашите колеги?

–          Отборен играч ли сте?

–          Ще намерите ли място в компанията ни?

–          Ако бяхте животно, кое щяхте да бъдете?

Важно е да не забравяте, че интервюто на работа двустранно, така че когато имате въпроси, не се притеснявайте да ги зададете. Когато ви се зададе подходящия въпрос можете да отговорите и след това да зададете своя, например:

–          Ще мога ли да обогатя опита и уменията си във вашата компания?

–          Ще мога ли да развивам кариера при вас?

–          Компанията би ли оценила кадър като мен?

–          Ще ми помага ли компанията, когато имам нужда?

–          Културата на вашата компания подходяща ли е за мен?

–          Ще се чувствам ли добре тук?

Ако задавате сходен на зададения от интервюиращия въпрос, ще покажете, че и вие имате гледна точка и че самото интервю е важно за вас, колкото и за човека отсреща. Освен това по този начин ще създадете по естествен диалог между вас.

16 Comments to “Трите основни въпроса, които имат значение на интервютата за работа”

  1. The work is truly inspirational. It’s as if you’ve found a way to whisper sweet nothings to my intellect.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *