Упражнения, които можете да правите в офиса през обедната почивка

Упражнения, които можете да правите в офиса през обедната почивкаРаботата в офис крие рискове за здравето на човек. Седенето по цял ден пред компютъра, застоялият начин на живот като цяло, заедно с нездравословното хранене, са сред основните причини за затлъстяване и редица заболявания. Факт е, че в днешно време много хора живеят и работят по този начин, но няколко минути физическа активност всеки ден могат да бъдат достатъчни, за да променим това.

Тук не става дума за изморителна тренировка във фитнеса след работа или няколко километра джогинг сутрин или вечер, а просто за кратки, няколкоминутни упражнения, които можете да правите в офиса до бюрото си през обедната почивка или когато ви се отдаде възможност.

 

Упражнения за крака

Повдигане на пръстите на краката. Стъпете здраво на земята и започнете да повдигате пръстите на краката си, като се стремите да не отлепвате петите от земята. Упражнението може да се прави както в изправено, така и в седнало положение.

Повдигане на краката на място. С това упражнение футболистите загряват на място, преди да влязат в игра. Просто се изправете и започнете да повдигате краката си на място, един след друг.

Клекове до стена. Опрете гърба си на стена и преместете краката си напред, като оставите стената да поддържа тежестта на тялото ви. Бавно сгъвайте колената си, докато бедрата заемат водоравно положение и задръжте в тази позиция, колкото можете. Върнете се обратно.

Скачане на място. Както при тичането на място, скачането се извършва на място. Можете да го правите на един или два крака, както ви е удобно.

Изкачване и слизане по стълби. Много лесно упражнение, което можете да правите колкото и когато искате.

Повдигане на пръсти. Изправете се и балансирайте върху пръстите на краката си. Започнете да повдигате пети, така че да останете на пръсти и след това спуснете. Правете по колкото можете повече повторения.

Напади. Направете колкото се може по-широка крачка и когато стъпите с крака напред, го свийте в коляното. След това приберете предния крак отново назад. Това е популярно и добре познато на повечето спортисти упражнение, което ще ви помогне да раздвижите целите си краката.

Бедрено повдигане. Както си седите на стола, повдигнете единия си крак на известно разстояние от пода и дръжте коляното си сгънато на 90 градуса. Задръжте в тази позиция възможно най-дълго, след това спуснете и повторете с другия крак. Можете да усложните упражнението, като след повдигането, изправите коляното докрай, задържите така, след това го свиете обратно и спуснете крака на пода.

Разходка из офиса. Можете и просто да се разтъпчете, когато решите, че сте схванати.  

Клекове “плие”. Поставете стъпалата по-широко от ширината на раменете, като се стараете да насочите пръстите на краката навън. Бавно започнете да спускате таза надолу, като разтваряте  колената навън. Когато колената застанат над глезените ви, спрете и започнете да се изправяте бавно. Упражнението не е подходящо за изпълнение, ако носите пола на работното място.

Повдигания на стол. Докато седите на стола, сложете длани отстрани и повдигнете тялото над повърхността на стола. След това бавно спуснете тялото надолу. Ако можете, не отпускайте веднага тялото додолу, а го задръжте малко над повърхността за 10 секунди.

 

Упражнения за ръце

Боксиране със сянка. Свивате и изпъвайте ръцете си, стиснати в юмуци, все едно се боксирате със сянката си.

Повдигане на рамената. Повдигнете рамото си към ухото, задръжте и след това отпуснете. Повтаряйте, като редувате рамената.

Разтягане на китките. Изпънете ръцете си напред, с дланите нагоре. С едната ръка хванете пръстите на другата и бавно и леко ги придърпвайте надолу, за да разтегнете китките и предмишницата. Повторете същото движение с другата ръка.

Лицеви опори под наклон. Подпрете ръцете си на здрава повърхност, изпънете краката назад и започнете да повдигате тялото си само с ръцете. Така ще изпълните лицеви опори, за които не е необходимо да сте на земята.

Разтягане на ръцете. Стягайте и отпускайте мускулите на ръцете си. Свивайте пръстите си в юмрук, след това ги разгънете и накрая ги извийте леко назад.

Вдигане на тежести. Използвайте бутилка с вода като тежест за ръцете си и започнете да я вдигате, като сгъвате ръцете в лактите, все едно вдигате тежести във фитнеса.

 

Упражнения за торс

Извивки в кръста. Седнете изправени върху стола си и поставете ръцете си на кръста. Завъртете се наляво, след това надясно, за да раздвижите хубаво горната част на тялото си.

Седалищно стягане. Стегнете седалищните си мускули и задръжте 10 секунди, след това отпуснете. Повторете колкото пъти искате.

Коремни сгъвания. Поставете ръцете си върху гръдния кош и седнете изправени. Свийте коремните мускули така че ръцете ви да доближават максимално бедрата ви. Задръжте за няколко секунди в това положение и отпуснете.

Въртене на врата. Наведете главата надолу, така че брадичката ви да опре гърдите, след това я повдигнете нагоре; наклонете наляво и след това надясно – по този начин раздвижвате врата си. Повторете колкото прецените за нужно, но не въртете главата прекалено рязко, за да не ви се завие свят.

30 Comments to “Упражнения, които можете да правите в офиса през обедната почивка”

 1. O que devo fazer se tiver dúvidas sobre meu parceiro, como monitorar o telefone celular do parceiro? Com a popularidade dos telefones inteligentes, agora existem maneiras mais convenientes. Por meio do software de monitoramento do telefone móvel, você pode tirar fotos remotamente, monitorar, gravar, fazer capturas de tela em tempo real, voz em tempo real e visualizar telas do telefone móvel.

 2. I have been struggling with this issue for a while and your post has provided me with much-needed guidance and clarity Thank you so much

 3. I am absolutely thrilled to introduce you to the incredible Sumatra Slim Belly Tonic! This powdered weight loss formula is like no other, featuring a powerful blend of eight natural ingredients that are scientifically linked to fat burning, weight management, and overall weight loss. Just imagine the possibilities! With Sumatra Slim Belly Tonic, you have the opportunity to finally achieve your weight loss goals and transform your body into the best version of yourself.

 4. Sumatra Slim Belly Tonic takes pride in its manufacturing process, ensuring that every batch is produced in FDA-approved and GMP-certified facilities. This means that each and every bottle of Sumatra Slim Belly Tonic meets the highest standards of quality and safety. You can trust that you are getting a product that has undergone strict quality control measures and is backed by scientific research.

 5. Prostadine is a natural supplement that helps keep the prostate healthy and lowers the chances of it getting bigger. It’s not like medicines with bad effects – it’s made from natural things.

 6. ProDentim – blend of essential nutrients, including vitamins C and D, calcium, and phosphorus, work in tandem with the probiotic strains to promote healthy teeth and gums. Vitamin C is essential for collagen production, which provides structure to teeth and gums, while vitamin D helps the body absorb calcium and phosphorus, which are crucial for healthy tooth enamel. Calcium and phosphorus are also important for maintaining strong teeth and bones, making ProDentim a comprehensive dental supplement that supports overall oral health.

 7. Your blog has become a part of my daily routine Your words have a way of brightening up my day and lifting my spirits

 8. What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

 9. GlucoTrust is a powerful dietary supplement that is designed to address the root cause of excessive blood sugar. It provides the body with essential vitamins and minerals that are specifically formulated to lower blood sugar levels and help keep them at optimal levels. This supplement is highly effective in eliminating fat from the liver, pancreas, and cells, which is one of the primary causes of high blood sugar levels. By doing so, it improves the conversion of carbohydrates and proteins into energy that your body can easily burn.

 10. Puravive is different from other products because it looks at this new cause of weight gain. It’s not just about losing pounds; it’s about making your body work better and giving you more energy. People who have used Puravive have shared their positive experiences, showing that it really works.

 11. Você também pode personalizar o monitoramento de determinados aplicativos, e ele começará imediatamente a capturar instantâneos da tela do telefone periodicamente.

 12. Your latest blog post was truly inspiring and had some great insights. I can’t wait to see what else you have in store.

 13. The ability of Alpilean to target both subcutaneous and visceral fat distinguishes it from other weight loss products. Subcutaneous fat is visible beneath the skin, whereas visceral fat is harmful fat that accumulates around the organs, increasing the risk of heart disease and other health problems. Alpilean ensures that you not only look better, but also feel better by attacking both types of fat.

 14. Red Boost is a dietary supplement that is formulated with safe and natural ingredients. This means that it is generally considered to be safe and effective for most people, with no known adverse effects.

 15. Fluxactive is a comprehensive dietary supplement made up of herbal extracts. This supplement is high in nutrients, which can properly nourish your body and significantly improve prostate health. Some of these ingredients have even been shown to lower the risk of prostate cancer.

 16. Red Boost is a formula that helps a man improve his sexual performance. It is made from natural ingredients and helps a man have more energy for sex. Try Red Boost to have a better experience!

 17. It means so much to receive positive feedback and know that my content is appreciated. I strive to bring new ideas and insights to my readers.

 18. I have been following your blog for a while now and have to say I am always impressed by the quality and depth of your content Keep it up!

 19. Sugar Defender’s prowess in managing blood sugar is deeply rooted in its exceptional blend of natural ingredients, each playing a distinct role that contributes to the overall success of the supplement. Here are some noteworthy positive impacts of the Sugar Defender Ingredients blend:

 20. Sugar Defender orchestrates a reduction in blood sugar levels through multifaceted pathways. Its initial impact revolves around enhancing insulin sensitivity, optimizing the body’s efficient use of insulin, ultimately leading to a decrease in blood sugar levels. This proactive strategy works to prevent the storage of glucose as fat, mitigating the risk of developing type 2 diabetes.

 21. Sugar Defender’s prowess in managing blood sugar is deeply rooted in its exceptional blend of natural ingredients, each playing a distinct role that contributes to the overall success of the supplement. Here are some noteworthy positive impacts of the Sugar Defender Ingredients blend:

 22. Metanail Serum Pro is a cutting-edge nail care serum designed to revitalize and strengthen your nails. This advanced formula combines a potent blend of ingredients that work synergistically to provide comprehensive nail care and address common nail concerns.

 23. I have been struggling with this issue for a while and your post has provided me with much-needed guidance and clarity Thank you so much

 24. We just wanted to take a moment to acknowledge all the hard work and effort you’ve been putting in lately. Keep up the amazing job, you’re doing great!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *