Упражняване на служебни права

Служебни трибунали (Employment Tribunals)

Служебните трибунали са органи, занимаващи се с жалбите по служебни права. Един служебен трибунал е съставен от представител, който е законно квалифициран и от още двама души, представляващи страните на работодателя и служителя. Ако имате желанието да упражните правата си на работното ви място, то можете да отправите оплакване към служебния трибунал. Трибуналът може да реши проблеми относно:

 • условия и споразумения, изразени в писмен вид;
 • право на майчинство;
 • право на отпуск;
 • подробни описи на заплащанията;
 • неизплатени заплати;
 • полова и расова дискриминация и неравно заплащане;
 • дискриминация поради физическо увреждане;
 • дискриминация поради сексуална ориентация;
 • дискриминация  по предразсъдъци като вяра и религия;
 • теми, свързани с безопасността и здравето;
 • неправомерно уволнение и съкращение.

Ако се оплачете на служебния трибунал рискувате да изгубите работата си. Има времеви лимити, в чиито рамки трябва да отнесете определен случай към трибунала. Лимитите се различават, но обикновено жалбите за дискриминация, неправомерно уволнение или незаконно удържане от заплатата трябва да се подадат в рамките на 3 месеца от последния работен ден или от датата на последната удръжка. Молбата за обезщетение при съкращение трябва да бъде подадена в срок от 6 месеца от напускането на работа. Ако възнамерявате да подадете жалба до служебния трибунал, може би ще трябва да се консултирате и с адвокат.

Кое уволнение е неправомерно?

Ако вашият работодател не ви позволява да упражнявате правата ви, описани в трудовия договор, това е известно като договорно нарушение.

Вашият работодател може да ви изплати компенсация, вместо да ви отправи предупреждение за уволнение, или да ви позволи да изработите периода на предупреждението. Това се нарича парична компенсация. Ако в договора ви пише, че работодателя ви може да ви изплати парична компенсация вместо да ви отправя предупреждение и вие сте си я получили, то тогава няма никакво нарушение.

Ако вашият работодател не ви изпрати правилното предупреждение, не ви изплати компенсацията или не изплати точната сума, то вие имате право да подадете жалба за неправомерно уволнение. Можете да подадете едновременно жалба за договорно нарушение и неправомерно уволнение до служебния трибунал. Компенсацията за договорно нарушение ще бъде като допълнение към компенсацията по жалбата за неправомерно уволнение.

Имате право да поискате компенсация за договорно нарушение и заради други причини, например, ако работодателят си вземе обратно фирмената кола, като според договора, имате право на фирмена кола през цялото време, през което сте служител.

Професионални съюзи (Trade Unions)

Вие можете по всяко време да се присъедините към даден профсъюз и не трябва да бъдете обезпокоявани или набелязвани за уволнение заради това.

Също имате право да откажете да се присъедините към професионален съюз и не бива да ви се отказва работа или да бъдете обезпокоявани и посочвани за уволнение, защото сте отказали.

Всички членове на даден профсъюз имат право да вземат участие в профсъюзните дейности. Всички форми на индустриална дейност не се считат за дейност на професионалния съюз.

Дейностите на профсъюза трябва да се състоят извън работните часове или пък в уговорено време с работодателя. Дадените служители нямат право на заплащане през времето, в което са отсъствали от работа, освен ако договора им не го позволява.

Повече информация и съвети можете да получите от Trades Union Congress (020 7636 4030).

Whistle-blowing

Има защита за работниците, загрижени за непрофесионализма на работното място, и които публично са разкрили сведения за действията на работодателя си. Това е “whistle blowing”. Издадената от тях информация трябва да се отнася за едно или повече от следните неща:

 • криминална проява;
 • незачитане на законно задължение;
 • злоупотреба със справедливостта;
 • здраве и безопасност;
 • замърсяване на околната среда;
 • опит за прикриване на едно от горепосочените неща.

За повече информация и помощ, се свържете с Public Cocern at Work (020 7404 6609; www.pcaw.co.uk)

2 Comments to “Упражняване на служебни права”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *