Установено по закон изплащане на майчинство

Някои жени имат правото на установено по закон изплащане на майчинство (Statutory Maternity Pay – SMP) от работодателя, защото нямат право на майчинство. Можете да се възползвате от SMP в случаите, когато:

  • Работите за един работодател в продължение на 26 седмици и до 15-тата седмица преди раждането на бебето;
  • Сте бременни и ви остават около 11 седмици до термина ви;
  • Имате средно седмично заплащане в размер на минимума за националното ви осигуряване (National Insurance)

В случай, че нямате право на SMP, може да опитате с Maternity Allowance, което също е социална помощ за жени в майчинство.

Ако имате право на SMP, то ще ви се изплаща до края на 26-тата седмица и този период ще ви се води като платено майчинство. Този период може да започне най-рано от 11-тата седмица до раждането на бебето и най-късно до 1 седмица след раждането. Имате правото да изберете кога да започне да тече майчинството ви, стига да е в границите на този период.

За първите  6 седмици размерът на SMP ще  бъде 90% от вашата брутна седмична заплата, а през останалото време ще ви се изплащат или отново 90% от брутното ви седмично възнаграждение или сума от 100 паунда, зависи от това, коя сума е по-висока.

За да кандидатствате за SMP ще трябва да уведомите работодателя си, че ще отсъствате от работа поради майчинство, което трябва да стане в срок от поне 28 дни преди това. Работодателят ви ще изиска медицински сертификат и ако всичко е наред, ще ви изплаща SMP по същия начин и време, когато по принцип изплаща заплатата ви. Не се притеснявайте, в последствие Правителството ще му възвърне парите, които ви е изплатил.

В случай, че имате право на  SMP, но работодателят ви отказва да ви го изплати, вие можете да подадете жалба до HMRC, които от своя страна ще преценят дали наистина имате право на подобно майчинство и ще се заемат със случая ви. Не е задължително да се връщане на работа след като сте получавали SMP, така че ако решите да не се върнете на работа след като вашето майчинство приключи, няма да ви се налага да връщане нищо от полученото.

One Comment to “Установено по закон изплащане на майчинство”

  1. Быстровозводимые здания – это актуальные системы, которые различаются большой скоростью возведения и мобильностью. Они представляют собой сооружения, заключающиеся из заранее произведенных составных частей или же компонентов, которые имеют возможность быть скоро смонтированы на районе застройки.
    [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Быстровозводимые конструкции из металла[/url] владеют гибкостью а также адаптируемостью, что позволяет легко менять и переделывать их в соответствии с нуждами клиента. Это экономически продуктивное а также экологически устойчивое решение, которое в последние годы приобрело широкое распространение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *