Какво говори езикът на тялото по време на интервю?

Невербалната комуникация дава толкова информация за човек, колкото и вербалната. Понякога дори тя е от по – голямо значение. Често  ...