Работа като оптик или оптометрист на Острова

На Острова професиите оптик и оптометрист се направляват от General Optical Council – GOC и всички квалифицирани специалисти трябва да се регистрират ...