На Острова професиите оптик и оптометрист се направляват от General Optical Council – GOC и всички квалифицирани специалисти трябва да се регистрират към тях, за да имат правото да практикуват професията си. Практикуването на някоя от двете професии без регистрация в GOC…