Психолозите изучават поведението, мислите, чувствата и мотивацията на хората. Те използват теоретичните си знания, за да провеждат терапии и консултации с други хора с цел да им помогнат да преодоляват проблемите си. Могат да специализират в следните области: Клинична психология;…