Работата на зъботехниците е да проектират, изграждат и поставят стоматологични приспособления на пациенти, които са изгубили зъб или имат нужда от корекция на зъбите си. Зъботехниците имат възможността да специализират в една от три основни сфери: Ортодонтия – изграждане на…