Професия „Зъботехник“

Работата на зъботехниците е да проектират, изграждат и поставят стоматологични приспособления на пациенти, които са изгубили зъб или ...