Професия „Търговец на дребно“

Търговците управляват собствени магазини или магазини, заредени със стока на франчайз партньори. За да работите това, трябва да имате голяма енергия и мотивация. Търговците трябва да са организирани личности и да притежават умения за планиране. За да станете търговец, не…

Дистрибуционните мениджъри планират и управляват потока от стоки и продукти от производителите и доставчиците до крайния потребител. Те могат да се занимават с дистрибуцията на стоки от определен производител или търговец на едро и дребно или на продукти на множество…