Професия „Търговец на дребно“

Търговците управляват собствени магазини или магазини, заредени със стока на франчайз партньори. За да работите това, трябва да имате ...

Професия „Мениджър дистрибуция“

Дистрибуционните мениджъри планират и управляват потока от стоки и продукти от производителите и доставчиците до крайния потребител. ...