Училищните касиери са висшестоящи финансови и административни мениджъри в учебните заведения. Работата им е да проверяват дали бюджета и ресурсите на училището се оползотворяват по най-добрия възможен начин, да водят счетоводството и да разпределят финансите. Освен тези задължения, училищните касиери…