Търговските представители предлагат продуктите и услугите на тяхната организация, като работата им е да намират и печелят клиенти. В зависимост от работодателя, клиентите могат да бъдат физически лица, производители, търговци на дребно или организации. Физическите им задължения зависят от нивото…